Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja pakkumuskutse korteri remondiks Kääpa külas Mustvee vallas Objekt valla munitsipaalkorter nr 6 Kääpa 5 majas Kääpa külas Mustvee vallas. Kü...

Pakkumuskutse korteriomandi remondiks Kääpa külas Mustvee vallas

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja pakkumuskutse korteri remondiks Kääpa külas Mustvee vallas Objekt valla munitsipaalkorter nr 6 Kääpa 5 majas Kääpa külas Mustvee vallas. Kü...

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11. august 2022. Pakkumus esitada Maksumuse esildisel soovitud tööpiirkonnale. Dokumendid lisatud.

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja hanke õpilasveoks õppeaastatel 2022/23 ja 2023/24.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11. august 2022. Pakkumus esitada Maksumuse esildisel soovitud tööpiirkonnale. Dokumendid lisatud.

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Mustvee Vallavara lihtmenetlusega hange“ Küttepuude ostmine 2022/2023a kütteperioodiks Kääpa katlamajale“

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Pakkumuskutse - „Avinurme keskväljak II etapp“

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

HANGE: „Küttepuude ostmine 2022/2023 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale”

Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Voore laululava renoveerimise I etapp" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas...

Pakkumuskutse „Voore laululava renoveerimise I etapp“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Voore laululava renoveerimise I etapp" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi...

Pakkumuskutse "Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine"

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi...

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Pakkumuskutse - „Avinurme keskväljak II etapp“

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Hakkepuidu ost Mustvee katlamajale 2022/23 kütteperioodiks , viitenumber riigihangete registris  251020

Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine kütteperioodiks 2022/2023 Mustvee linna katlamajale

Hakkepuidu ost Mustvee katlamajale 2022/23 kütteperioodiks , viitenumber riigihangete registris  251020

Hakkepuidu ost Avinurme katlamajale 2022/23 kütteperioodiks , viitenumber riigihangete registris  250853

Hakkepuidu ost Avinurme katlamajale 2022/23 kütteperioodiks

Hakkepuidu ost Avinurme katlamajale 2022/23 kütteperioodiks , viitenumber riigihangete registris  250853

Mustvee vald korraldab hanke valla teede ja tänavate äärte niitmiseks ning platside  hooldusniitmiseks Lohusuu, Avinurme, Kasepää ja Saare Piirkonnas. Hanke kestus kaheks hooajaks, 2022 ja...

Hange valla teede ja tänavate äärte niitmiseks ning platside hooldusniitmiseks

Mustvee vald korraldab hanke valla teede ja tänavate äärte niitmiseks ning platside  hooldusniitmiseks Lohusuu, Avinurme, Kasepää ja Saare Piirkonnas. Hanke kestus kaheks hooajaks, 2022 ja...

Mustvee Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke, mille tulemusena sõlmitakse parima pakkujaga kontsessioonileping korraldatud jäätmeveo teenuste osutamiseks Mustvee valla jäätmeveopiirkonnas...

Riigihange "Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Mustvee vallas"

Mustvee Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke, mille tulemusena sõlmitakse parima pakkujaga kontsessioonileping korraldatud jäätmeveo teenuste osutamiseks Mustvee valla jäätmeveopiirkonnas...

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust valla kruuskatendiga teede hooldusremondiks 2022.aastal. Töö sisuks on valitud ja kinnitatud valla teedele kruuskatendi (fraktsioon 0-32 mm...

Mustvee Valla teede kruuskatendi lisamine

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust valla kruuskatendiga teede hooldusremondiks 2022.aastal. Töö sisuks on valitud ja kinnitatud valla teedele kruuskatendi (fraktsioon 0-32 mm...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Mustvee keskväljakule mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Mustvee keskväljakule mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Mustvee keskväljakule mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Mustvee Linnavara OÜ on kuulutanud hanke „Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine perioodiks detsember 2021 – aprill 2022 MUSTVEE LINNA KATLAMAJALE„ Pakkumisi saab esitada kuni 13.12.2021 kell 16.00...

Hange: „Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine perioodiks detsember 2021 – aprill 2022 MUSTVEE LINNA KATLAMAJALE„

Mustvee Linnavara OÜ on kuulutanud hanke „Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine perioodiks detsember 2021 – aprill 2022 MUSTVEE LINNA KATLAMAJALE„ Pakkumisi saab esitada kuni 13.12.2021 kell 16.00...

Pakkumuskutse   Lp. Ettevõtja   Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti "Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele" ellu viimiseks. Palume...

Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti “Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele” ellu viimiseks.

Pakkumuskutse   Lp. Ettevõtja   Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti "Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele" ellu viimiseks. Palume...

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Pakkumuskutse pikendamine "Chromebook sülearvutite ostmine"

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumist Voore külas Voore kooli võimla sanitaarruumide (riietus- duššruumid, tualetid) rekonstrueerimiseks, kokku üldpinnaga 60 ruutmeetrit

Hanketeade: Voore kooli võimla rekonstrueerimise

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumist Voore külas Voore kooli võimla sanitaarruumide (riietus- duššruumid, tualetid) rekonstrueerimiseks, kokku üldpinnaga 60 ruutmeetrit

Hea ehitusettevõtja! Omedu koolimaja ootab hea spetsialisti kätt, et oma sisu ja välimust värskendada. dokumendis on tööde loetelu, millele ootame hinnapakkumist. Hoone on muinsuskaitse...

Hinnapakkumuse küsimine "Omedu koolimaja"

Hea ehitusettevõtja! Omedu koolimaja ootab hea spetsialisti kätt, et oma sisu ja välimust värskendada. dokumendis on tööde loetelu, millele ootame hinnapakkumist. Hoone on muinsuskaitse...