Mustvee valla üldplaneeringu üleujutusalade, sademevee käitlemise põhimõtete ja maaparandussüsteemide toimimise uuring

Projekti eesmärgiks on selgitada välja üleujutatavad piirkonnad ja seada sisukad sademevee käitlemise põhimõtted Mustvee valla arengu läbimõeldud suunamiseks üldplaneeringus.