INFORMATSIOON RIIGIKOGU VALIMISTEKS 2023 MUSTVEE VALLAS

Valimis-jaoskonna

number

Asukoht

Avatud

Hääletamise liigid

Valimisjaoskonna esimees,

telefon

1

Mustvee Kultuurikeskus Tartu tn 12, Mustvee linn

27.02.-04.03. avatud

12.00-20.00;

5. märtsil avatud 9.00-20.00.

Korraldab hääletamist asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses ning kodus.

Siret Laurikainen

tel 58887168

2

Avinurme Kultuurikeskuse Võidu tn 9, Avinurme alevik

03.03.-04.03. avatud

12.00-20.00;

5. märtsil avatud 9.00-20.00.

Korraldab kodus hääletamist.

Piret Haav

tel 58887169

3

Kasepää Rahvamaja

Sõpruse tn 105, Kasepää küla

03.03.-04.03. avatud

12.00-20.00;

5. märtsil avatud 9.00-20.00.

Korraldab kodus hääletamist.

Antonina Kašnikova

tel 58887170

4

Lohusuu Vabaajakeskuse Jõe tn 1, Lohusuu alevik

03.03.-04.03. avatud

12.00-20.00;

5. märtsil avatud 9.00-20.00.

Korraldab kodus hääletamist.

Kaire Kivi

tel 58887171

5

Voore Seltsimaja Lossi, Voore küla

03.03.-04.03. avatud

12.00-20.00;

5. märtsil avatud 9.00-20.00.

Korraldab kodus hääletamist.

Kati Labe

tel 58887172

6

Kääpa teenuspunkt

Siili, Kääpa küla

03.03.-04.03. avatud

12.00-20.00;

5. märtsil avatud 9.00-20.00.

Korraldab kodus hääletamist.

Rita Kivisaar

tel 58887173

 

Kasutusel on elektrooniline valijate nimekiri, mis võimaldab valimistel osalejatel hääletada ükskõik millises hääletamisruumis elukohajärgses valimisringkonnas või väljaspool elukohajärgset valimisringkonda üle terve Eesti.

Valijad ei ole enam seotud oma elukohajärgsete valimisjaoskondadega. Hääletamisvõimalustest saavad valijad infot neile edastatud teabelehest ja kaardirakendusest. Valijatele ei saadeta enam valijakaarte.

Hääletamisnädalal on kõikjal lubatud poliitiline reklaam ja agitatsioon, välja arvatud hääletamisruumis.

Eelhääletamine kestab kuus päeva, esmaspäevast laupäevani (27.02.-04.03.), ja sellel ajal on võimalik hääletada ka elektrooniliselt. Valimispäev on pühapäev, 5. märts ja siis on võimalik varem antud elektroonilist häält jaoskonnakomisjonis tühistada, hääletades paberil hääletamissedeliga.

 

Kui valija asub väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ega saa oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Valija saab oma asukohas hääletada vaid juhul, kui ta on varem esitanud kirjaliku taotluse valla- või linnavalitsusele (taotlus registreeritakse) või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada kuni 2. märtsi kella 14.00-ni.

 

Hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses (asutuses) korraldatakse asutuse administratsiooni taotluse alusel 27. veebruarist 2. märtsini ajavahemikus kella 9.00–20.00. Mustvee valla tuleb taotlus esitada valimisjaoskonnale nr 1, mis asub Mustvee linnas.

 

Kui valija asub oma elukohajärgses valimisringkonnas, kuid terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodu ei ole ainult valija registrijärgne elukoht. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil. Kodus hääletamise taotlust saab esitada kirjalikult (sealhulgas e-kirjaga) ja telefoni teel. Taotlust saab esitada valla- ja linnavalitsusele. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi telefoni teel vastu ka jaoskonnakomisjonid. Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimispäevaks, 5. märtsiks kella 14.00-ks.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija asukoha aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda:

1) terviseseisundit;

2) kõrget iga;

3) raskeid teeolusid;

4) transpordivõimaluse puudumist;

5) muud põhjust, mis takistab valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamist korraldama määratud jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, teavitab ta taotluse esitajat sellest telefoni teel või kirjalikult (e-kirjaga, Mustvee vallas info@mustvee.ee või daisy.utsar@mustvee.ee ). Jaoskonnakomisjon peab selgitama asjaolusid, mille tõttu kodus hääletamise taotlust täita ei saa.

Kodus hääletamise korraldamist koordineerib valla- või linnasekretär, kes annab vastutavale jaoskonnakomisjonile kodus hääletamise korraldamise ülesande.

Kodus hääletamine toimub ainult reedel, 3. märtsil, laupäeval, 4. märtsil ning valimispäeval, 5. märtsil.

Seoses valimiste korraldamisega tekkinud küsimustele saate helistada vallasekretärile, valla valimisjuhile Daisy Utsarile tel 55683418 või kirjutada daisy.utsar@mustvee.ee.