Mustvee valla valimisjaoskonnad

 

Valimisjaoskonna nr

Asukoht

Avatud

Hääletamise liigid

1

Mustvee Kultuurikeskuses

(Tartu tn 12, Mustvee linn)

Kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval

s.o 11.-17.10.2021.

Korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist, vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

2

Avinurme Kultuurikeskuses

(Võidu tn 9, Avinurme alevik)

Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva

ja valimispäeval,

s.o 15.-17.10.2021.

Korraldab kodus hääletamist.

3

Ulvi rahvamajas

(Laekannu tee 4, Ulvi küla)

Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva

ja valimispäeval,

s.o 15.-17.10.2021

Korraldab kodus hääletamist.

4

Kasepää rahvamajas (Sõpruse tn 105, Kasepää küla)

Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva

ja valimispäeval,

s.o 15.-17.10.2021.

Korraldab kodus hääletamist.

5

Lohusuu Vabaajakeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik)

Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva

ja valimispäeval,

s.o 15.-17.10.2021.

Korraldab kodus hääletamist.

6

Voore Aktiviseerimiskeskuses (Lossi, Voore küla)

Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva

ja valimispäeval,

s.o 15.-17.10.2021.

Korraldab kodus hääletamist.

7

Saare rahvamajas (Rahvamaja, Kääpa küla)

Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva

ja valimispäeval,

s.o 15.-17.10.2021.

Korraldab kodus hääletamist.

https://www.riigiteataja.ee/akt/427082021004