Noortevolikogu

Kontakt: 
e-mail: mustveenvk@gmail.com

Ametlik Noortevolikogu FB leht: https://www.facebook.com/mustveevallanvk/ 

Noortevolikogu liikmed

Henn Uuetoa noortevolikogu esimees
vallavolikogu majanduskomisjoni liige
 
Seliin- Lisett Tomson

 

noortevolikogu aseesimees
vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni liige

 
Sigrid Laurikainen

 

noortevolikogu liige/koordinaator
vallavolikogu kultuurikomisjoni liige
 

 
Karl Kask noortevolikogu liige  
Hanna Alberi

 

noortevolikogu liige
vallavolikogu hariduskomisjoni liige

 
Nikita Pereguda noortevolikogu liige  
Kenrih Korol noortevolikogu liige  
Kaisa Kallas noortevolikogu liige  
Raili Randmäe

 

noortevolikogu liige
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige

 
Mark Vorho noortevolikogu liige  
Anton Resik noortevolikogu liige  
Laura Altmäe noortevolikogu liige  
Triinu Dressel noortevolikogu liige vallavolikogu hariduskomisjoni liige  

 
   

Noortevolikogu tööplaan aastaks 2019

Mai  - Noortele suunatud töö- ja karjäärimess

August  - Mustvee valla noorte suvepäevad

Oktoober  - Noortevolikogu II koosseisu valimised