Mustvee Vallavalitsus taotles toetust regionaalarengu toetusfondi Peipsiveere programmi meetmest Peipsimaa muuseumile ekspositsiooni vitriinkappide soetamiseks. Klaasist vitriinkapid on tarnitud ja väärtuslik ekspositsioon on paigutatud kaitsvasse keskkonda.