Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja ametikohta täitmiseks

26.08.20

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus on alustav Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhtimine, koostöös valla kõigi haridusasutustega keskuse arendamine ja sihtrühmale kvaliteetse tugiteenuse osutamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded: erialane magistrikraad (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid, väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel, hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada, teadmised digitaalsest asjaajamisest ja infotehnoloogia kasutamise oskus, B-kategooria juhiload.

Kandidaadilt ootame valmisolekut võtta vastu väljakutse uue hallatava asutuse  tööle rakendamiseks ja  juhtimiseks, häid teadmisi haridusvaldkonnas ja tugispetsialistide töö spetsiifika tundmist, nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi, koostöövõimet ja oskust kaasata kogukonda.

Konkursil osalemiseks esitada: motiveeritud avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, visioon Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhtimisest ja arengust (kuni kaks A4), kandidaadi soovil muud dokumendid hiljemalt 10.septembriks 2020.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 10.septembriks 2020 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@mustvee.ee märgusõnaga „Hariduse Tugikeskus"

Täiendav info telefonil 5056797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).

Avinurme Gümnaasium pakub tööd

Avinurme Gümnaasium pakub 1.septembrist 2020 tööd muusikaõpetajale.
Koormus 0,5 ametikohta.
Dokumendid (CV, avaldus, haridust tõendavad dokumendid) saata elektrooniliselt aadressile: gymnaasium @avinurme.edu.ee, hiljemalt 15. augustiks 2020.

Info telefonil:  5332 0425, 513 5789