Rahvastikutoimingutest Mustvee vallas

Mustvee Vallavalitsus teeb järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

  • sünni registreerimine;
  • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
  • elukoha andmete väljavõtte väljastamine;
  • elukoha registreerimine.

Mustvee Vallavalitsus, Tartu tn 28 Mustvee linn – Tiina Piigats, tel. 772 6100  tiina.piigats@mustvee.ee, E-R 8.00 - 16.00

Avinurme teenuskeskus, Võidu tn 9 Avinurme alevik – Imbi Kaarama, tel. 339 7431, 529 8874 imbi.kaarama@mustvee.ee, E-R 8.00 - 16.00

Maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse (Jõgeva Vallavalitsus Suur tn 5, Jõgeva) poole tuleb pöörduda kui on vaja teha järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

• abielu sõlmimine;

• abielu lahutamine;

• soo muutmise andmete registreerimine;

• isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;

• hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;

• rahvastikuregistri väljavõtte ja Eesti perekonnasündmuse tõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);

• andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;

• andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;

• rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

Neli maakonnakeskuse kohalikku omavalitsust (Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi) võtavad vastu taotlusi ning otsustavad uue ees- ja perekonnanime andmisi ja endise isikunime taastamisi.

Täpsem info Siseministeeriumi kodulehel Rahvastikuregister