Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 29. istung toimub kolmapäeval, 28. veebruaril 2024 algusega kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses. Istungi päevakorra projekt: 1 - Mustvee valla...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 29. istung

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 29. istung toimub kolmapäeval, 28. veebruaril 2024 algusega kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses. Istungi päevakorra projekt: 1 - Mustvee valla...

2024. aasta toob sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda mitmeid olulisi uuendusi. Eesmärk on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel on võrdsed võimalused inimväärseks eluk   ...

2024.aasta tähtsaimad muudatused sotsiaalministeeriumi valitsemisalas

2024. aasta toob sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda mitmeid olulisi uuendusi. Eesmärk on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel on võrdsed võimalused inimväärseks eluk   ...

Muinsuskaitseameti pressiteade 5. veebruar 2024

Väärtusliku taluarhitektuuri taotlusvoor tuleb taas

Muinsuskaitseameti pressiteade 5. veebruar 2024

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 28. istung toimub kolmapäeval, 31. jaanuaril 2024 algusega  kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses Istungi päevakorra projekt: Mustvee...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 28. istung

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 28. istung toimub kolmapäeval, 31. jaanuaril 2024 algusega  kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses Istungi päevakorra projekt: Mustvee...

Lohusuu hoolekogu 07.02.2024, 17.00 Lohusuu kogukonna avalik koosolek 07.02.2024, 19.00 ...

Mustvee haridusvõrgu ümberkorraldamise arutelu ajad

Lohusuu hoolekogu 07.02.2024, 17.00 Lohusuu kogukonna avalik koosolek 07.02.2024, 19.00 ...

Enersense AS ehitab L352 Viru-Tsirguliina 330kV õhuliini ja viiakse läbi juhtmetöid. Juhtmetöödega kaasneb juhtmete kokku ühendamine, mille käigus tehakse lõhkamistöid.

Enersense AS lõhkamistööd

Enersense AS ehitab L352 Viru-Tsirguliina 330kV õhuliini ja viiakse läbi juhtmetöid. Juhtmetöödega kaasneb juhtmete kokku ühendamine, mille käigus tehakse lõhkamistöid.

Idee esitamine  on lihtne:   kui Sul on probleem, idee või mõte, millele sooviksid koos mõttekaaslastega talgutel lahendust leida, siis anna sellest teada JAEKi veebilehel  ...

Jõgevamaa II loometalgud

Idee esitamine  on lihtne:   kui Sul on probleem, idee või mõte, millele sooviksid koos mõttekaaslastega talgutel lahendust leida, siis anna sellest teada JAEKi veebilehel  ...

Kliki pildil või siin
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele...

Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele...

Eestis on neli aastaaega ja sellest johtuvalt peame liiklema väga erinevates tee- ja ilmastikuoludes. Selle aasta talv pakub kuhjaga väljakutseid nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele, ja...

Liiklemine talvel

Eestis on neli aastaaega ja sellest johtuvalt peame liiklema väga erinevates tee- ja ilmastikuoludes. Selle aasta talv pakub kuhjaga väljakutseid nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele, ja...

Taotlusi saab esitada kuni 05. veebruarini kell 16:30. Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule...

Peipsiveere programmi 2024. aasta taotlusvoor

Taotlusi saab esitada kuni 05. veebruarini kell 16:30. Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2023-2027 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist meetmetele M1, M2 ja M3. Meetmemahud: M1...

Avaneb uue perioodi esimene taotlusvoor

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2023-2027 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist meetmetele M1, M2 ja M3. Meetmemahud: M1...

Mustvee valla auhind „Aasta Tegu" on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas auhinna omistamisele eelneval aastal (aastal 2023) korda saatnud...

Mustvee valla Aasta Tegu hääletus

Mustvee valla auhind „Aasta Tegu" on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas auhinna omistamisele eelneval aastal (aastal 2023) korda saatnud...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga...

OÜ Birger keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga...

Seoses jääolude paranemisega lubab piirivalve, 2. jaanuarist jalgsi ja maastikusõidukitega Peipsi järve jääle. Jalgsi on lubatud minna Lämmi, Pihkva, Pabra, Vaniku ja Kriiva järvele. Jalgsi...

Alates 02.jaanuarist on lubatud Peipsi järve jääle minna maastikusõidukitega

Seoses jääolude paranemisega lubab piirivalve, 2. jaanuarist jalgsi ja maastikusõidukitega Peipsi järve jääle. Jalgsi on lubatud minna Lämmi, Pihkva, Pabra, Vaniku ja Kriiva järvele. Jalgsi...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Mustvee Vallavalitsus kohanime määramise otsuse eelnõu, millega määratakse Mustvee vallas Kiissa külas asuva liikluspinna nimeks Heinamurru tee. ...

Mustvee vallas Kiissa külas asuva liikluspinna nimeks saab Heinamurru tee.

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Mustvee Vallavalitsus kohanime määramise otsuse eelnõu, millega määratakse Mustvee vallas Kiissa külas asuva liikluspinna nimeks Heinamurru tee. ...

Head naised, olete oodatud tasuta kontrollima oma tervist rinnavähi sõeluuringus! Ja ühtlasi täname, kui olete regulaarselt rinnavähi sõeluuringus osalenud.   Sõeluuringus...

Head naised, olete oodatud tasuta kontrollima oma tervist rinnavähi sõeluuringus!

Head naised, olete oodatud tasuta kontrollima oma tervist rinnavähi sõeluuringus! Ja ühtlasi täname, kui olete regulaarselt rinnavähi sõeluuringus osalenud.   Sõeluuringus...

Alates 24.12.2023 on lubatud väljumine Peipsi järve jääle jalgsi. Keelatud on viibida jääl transpordivahenditega. Keelatud on viibida jääl lähemal kui 200 meetrit jõgede suudmetest.

Piirangute leevendamine

Alates 24.12.2023 on lubatud väljumine Peipsi järve jääle jalgsi. Keelatud on viibida jääl transpordivahenditega. Keelatud on viibida jääl lähemal kui 200 meetrit jõgede suudmetest.

Eestis kehtib alates 1. jaanuarist 2024 uus käibemaksumäär 22% senise 20% asemel. Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele...

Alates 01.01.2024.a. muutuvad AS Emajõe Veevärk teenuste hinnad käibemaksumäära tõusu võrra

Eestis kehtib alates 1. jaanuarist 2024 uus käibemaksumäär 22% senise 20% asemel. Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele...

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus korraldas rahvusvahelist piirmäära ületava avatud hankemenetlusega riigihanke leidmaks avaliku bussiliiniveo teostaja Jõgevamaal. Huvi hanke vastu oli suur,...

Alates 01.01.2025 tulevad Jõgeva maakonnaliinidele uued mugavustega bussid ning tõuseb märgatavalt bussijuhtide töötasu

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus korraldas rahvusvahelist piirmäära ületava avatud hankemenetlusega riigihanke leidmaks avaliku bussiliiniveo teostaja Jõgevamaal. Huvi hanke vastu oli suur,...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 27. istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2023 algusega  kell 14.00 Mustvee Kultuurikeskuses. Istungi päevakorra projekt: ...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 27. istung

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 27. istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2023 algusega  kell 14.00 Mustvee Kultuurikeskuses. Istungi päevakorra projekt: ...

Seoses püsiva jääkatte moodustumisega piiriveekogudele ning jääolude paranemisega, lubatakse alates 15.12.2023 väljumine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve jääle, Eesti Vabariigile kuuluval...

Piirangute leevendamine

Seoses püsiva jääkatte moodustumisega piiriveekogudele ning jääolude paranemisega, lubatakse alates 15.12.2023 väljumine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve jääle, Eesti Vabariigile kuuluval...

Anname teada, et Avinurme ujula on suletud järgmistel kuupäevadel: 21.12.2023, 24.12.-26.12.2023 ja 01.01.2024 Oleme avatud 31.12.2023 kella 12.00-16.00-ni.

Avinurme ujula teadaanne

Anname teada, et Avinurme ujula on suletud järgmistel kuupäevadel: 21.12.2023, 24.12.-26.12.2023 ja 01.01.2024 Oleme avatud 31.12.2023 kella 12.00-16.00-ni.

Hea Klient Mustvee vallas Kääpa külas toimub teisipäeval, 12.12.2023 ajavahemikul kell 11:30-12:30 veekatkestus seoses mõõdistustöödega Kääpa puurkaevus. Taastame veeteenuse esimesel...

Veekatkestus Kääpa külas 12.12.2023

Hea Klient Mustvee vallas Kääpa külas toimub teisipäeval, 12.12.2023 ajavahemikul kell 11:30-12:30 veekatkestus seoses mõõdistustöödega Kääpa puurkaevus. Taastame veeteenuse esimesel...

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek. Avaliku...

Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek. Avaliku...

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti...

Head Eesti ruumilise arengu huvilised!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti...

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

TTJA tuletab meelde: hoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada!

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

Liin 221 Mustvee – Kääpa – Metsaküla – Kasepää – Mustvee . Lisandub nõudepeatus Metsaküla nurk 07:22 ning peatused Kääpast Mustvee poole sõites kuni Põrvetu peatuseni  muutuvad 2 minutit...

Alates 28.11.2023 muutuvad sõiduplaanid

Liin 221 Mustvee – Kääpa – Metsaküla – Kasepää – Mustvee . Lisandub nõudepeatus Metsaküla nurk 07:22 ning peatused Kääpast Mustvee poole sõites kuni Põrvetu peatuseni  muutuvad 2 minutit...

29.11.2023 kell 13-15.30 Mustvee Kultuurikeskuses

Vee teemaline ümarlaud

29.11.2023 kell 13-15.30 Mustvee Kultuurikeskuses

Mustvee valla KULTUURITÖÖ KORRALDUS   Millised on sinu ootused ja soovid kultuurivallas? Mis on hästi? Mida peab tegema paremini? Tule ja jaga omi...

RAHVAKOOSOLEK

Mustvee valla KULTUURITÖÖ KORRALDUS   Millised on sinu ootused ja soovid kultuurivallas? Mis on hästi? Mida peab tegema paremini? Tule ja jaga omi...

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

"Euroopa horisondi" 2024.a taotlusvoorude teemade tutvustamine

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

Mustvee Vallavalitsus taotles toetust regionaalarengu toetusfondi Peipsiveere programmi meetmest Peipsimaa muuseumile ekspositsiooni vitriinkappide soetamiseks. Klaasist vitriinkapid on...

Peipsimaa muuseumi klaasvitriinid

Mustvee Vallavalitsus taotles toetust regionaalarengu toetusfondi Peipsiveere programmi meetmest Peipsimaa muuseumile ekspositsiooni vitriinkappide soetamiseks. Klaasist vitriinkapid on...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

OÜ Amestop keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

Sotsiaalosakonna juhataja peamisteks tööülesanneteks on Mustvee vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine, tegevuste...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaalosakonna juhataja leidmiseks

Sotsiaalosakonna juhataja peamisteks tööülesanneteks on Mustvee vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine, tegevuste...

Mustvee Vallavara on Mustvee valla hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Mustvee valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mustvee Vallavara juhataja leidmiseks

Mustvee Vallavara on Mustvee valla hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Mustvee valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja...

Enel Pungas, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja

Aidake andmeid korras hoides ise ennast

Enel Pungas, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja

Mustvee Vallavalitsus on teadlik tänavavalgustuse rikkest Aia, Kaluri ja Jõe tänava piirkonnas. Rikke põhjuse leidmisega tegeletakse, tööde teostamine võtab aega. Loodame Teie mõistvale...

Tänavavalgustuse rike

Mustvee Vallavalitsus on teadlik tänavavalgustuse rikkest Aia, Kaluri ja Jõe tänava piirkonnas. Rikke põhjuse leidmisega tegeletakse, tööde teostamine võtab aega. Loodame Teie mõistvale...

Mustvee rannapargis toimub "Kaasatuse päev" 02.novembril 2023 algusega kell 14.00. Üritus toimub ER196 projekti "Kaasamispäevast kaasava ühiskonnani" raames, kohapeal rühmatreening. ...

Mustvee Vallavalitsus kutsub kõiki osalema „Kaasatuse päevale“

Mustvee rannapargis toimub "Kaasatuse päev" 02.novembril 2023 algusega kell 14.00. Üritus toimub ER196 projekti "Kaasamispäevast kaasava ühiskonnani" raames, kohapeal rühmatreening. ...

Aasta Isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud  vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna...

EESTI NAISLIIT OOTAB AASTA ISA KANDIDAATE

Aasta Isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud  vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna...