AVINURME  KULTUURIKESKUSE  JUHATAJA Töö põhieesmärgid: Kultuurikeskuse  tegevuse juhtimine; ürituste organiseerimine; Avinurme piirkonna suurürituste...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Avinurme Kultuurikeskuse juhataja töökoha täitmiseks

AVINURME  KULTUURIKESKUSE  JUHATAJA Töö põhieesmärgid: Kultuurikeskuse  tegevuse juhtimine; ürituste organiseerimine; Avinurme piirkonna suurürituste...

Mustvee vallavalitsus ootab ettepanekuid AASTA TEGU 2018 tiitli väljaandmiseks. Ettepanekuid ootame e-postiga: info@mustvee.ee või postiga aadressil Tartu tn 28 Mustvee linn 25.jaanuarini...

AASTA TEGU 2018

Mustvee vallavalitsus ootab ettepanekuid AASTA TEGU 2018 tiitli väljaandmiseks. Ettepanekuid ootame e-postiga: info@mustvee.ee või postiga aadressil Tartu tn 28 Mustvee linn 25.jaanuarini...

  Mustvee Vallavalitsus teatab, et Jõgeva maakonnas Mustvee vallas on peremehetute ehitistena arvele võetud: 1) Avinurme alevikus Jaama tee ääres asuv laohoone , mille omaniku...

Teade peremehetute ehitiste arvele võtmise kohta

  Mustvee Vallavalitsus teatab, et Jõgeva maakonnas Mustvee vallas on peremehetute ehitistena arvele võetud: 1) Avinurme alevikus Jaama tee ääres asuv laohoone , mille omaniku...

Kuulutus
Ametikoha eesmärk on Mustvee valla territooriumil keskkonnaalase tegevuse koordineerimine, keskkonnakaitselise tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine ning keskkonnajärelevalve teostamine. ...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk on Mustvee valla territooriumil keskkonnaalase tegevuse koordineerimine, keskkonnakaitselise tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine ning keskkonnajärelevalve teostamine. ...

  Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab konkursi Voore Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

  Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

Mustvee Vallavalitsus ja teenuskeskused töötavad 31.detsembril kell 13.00-ni

Tööaeg Mustvee Vallavalitsuses ja teenuskeskustes 31.detsembril

Mustvee Vallavalitsus ja teenuskeskused töötavad 31.detsembril kell 13.00-ni

Algklassis õppiv poisslaps vajab tugiisikut koolis ning ka tundide välisel ajal. Kui sa oled hea suhtleja, kannatlik, oskad tunnustada ja oled optimistlik ning omad vene keele oskust...

Mustvee Vallavalitsus otsib erivajadusega lapsele tugiisikut

Algklassis õppiv poisslaps vajab tugiisikut koolis ning ka tundide välisel ajal. Kui sa oled hea suhtleja, kannatlik, oskad tunnustada ja oled optimistlik ning omad vene keele oskust...

Detsember

Ilmus detsembrikuu Mustvee Valla Teataja

Detsember

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja kinnisasi...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja kinnisasi...

Peamised tööülesanded: valla raamatukogude tegevuse juhtimine ja korraldamine, kaasaegse ja kvaliteetse lugejateeninduse tagamine, näituste korraldamine, ürituste ja...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Mustvee Raamatukogu juhataja töökohale

Peamised tööülesanded: valla raamatukogude tegevuse juhtimine ja korraldamine, kaasaegse ja kvaliteetse lugejateeninduse tagamine, näituste korraldamine, ürituste ja...

Peipsimaa Arengustrateegia 2019-2030 on koostatud vabatahtlikult  Peipsimaa 7 kohaliku omavalitsuse (Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja, Kastre ja Räpina valla)...

Peipsimaa Arengustrateegia avalik väljapanek

Peipsimaa Arengustrateegia 2019-2030 on koostatud vabatahtlikult  Peipsimaa 7 kohaliku omavalitsuse (Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja, Kastre ja Räpina valla)...

Mustvee Vallavalitsus  kuulutab välja avaliku konkursi MUSTVEE  KULTUURIKESKUSE  JUHATAJA töökoha täitmiseks Töö põhieesmärgid: Mustvee Kultuurikeskuse ...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mustvee Kultuurikeskuse juhataja töökoha täitmiseks

Mustvee Vallavalitsus  kuulutab välja avaliku konkursi MUSTVEE  KULTUURIKESKUSE  JUHATAJA töökoha täitmiseks Töö põhieesmärgid: Mustvee Kultuurikeskuse ...

Veel enne jõuluaega on Peipsimaa ettevõtjatel võimalus korda teha Google my Business kontod.  Et kliendid leiaksid Teid paremini ülesse ja aukoht oleks õige. Hea meelega broneeriksime...

Teade Peipsimaa ettevõtjatele !

Veel enne jõuluaega on Peipsimaa ettevõtjatel võimalus korda teha Google my Business kontod.  Et kliendid leiaksid Teid paremini ülesse ja aukoht oleks õige. Hea meelega broneeriksime...

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 11.-18. jaanuar 2019.a tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos,...

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitoetuse taotluste vastuvõtt ja infopäev

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 11.-18. jaanuar 2019.a tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos,...

Mustvee Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 65 asuva elamu mõttelise osa suurusega 2/5 (ehitisregistri kood...

Teade peremehetu ehitise arvele võtmise kohta

Mustvee Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 65 asuva elamu mõttelise osa suurusega 2/5 (ehitisregistri kood...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  Mustvee Valla Noortekeskuse juhataja ametikohta täitmiseks Mustvee Valla Noortekeskus on 1. jaanuaril 2019 tööd alustav...

Mustvee Vallavalitsus võtab tööle noortekeskuse juhataja

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  Mustvee Valla Noortekeskuse juhataja ametikohta täitmiseks Mustvee Valla Noortekeskus on 1. jaanuaril 2019 tööd alustav...

Kaunist advendiaega !

Mustvee Vallavolikogu algatas 28.11.2018 otsusega nr 75 Lohusuu alevikus Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneeringu. Info siin

Lohusuu alevikus algatati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering

Mustvee Vallavolikogu algatas 28.11.2018 otsusega nr 75 Lohusuu alevikus Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneeringu. Info siin

Mustvee Vallavolikogu kehtestas 28.11.2018 otsusega nr 74 Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, millega on võimalik tutvuda    siin  

Kehtestati Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Mustvee Vallavolikogu kehtestas 28.11.2018 otsusega nr 74 Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu, millega on võimalik tutvuda    siin  

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 11