« Tagasi

22. novembril toimus esmakordselt Mustvee valla ettevõtjate ümarlaud.

Ümarlaua avas tervituskõnega Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Seejärel tutvustas arendusnõunik Katrin Rajamäe Mustvee valla arengusuundi ning järgmise 5.a olulisemaid investeeringuid.

Aive Tamm rääkis lähemalt  Jõgevamaa Koostöökoja toetusmeetmetest ettevõtjatele, järgmine taotlusvoor on avanemas 2019.a jaanuaris. Sandra Saviauk tutvustas SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse olulisemaid tegevusi ettevõtlusvaldkonnas – seminarid, koolitused, karjääripäev, kontaktreisid, investorkonsultant jne.

Ümarlaud jätkus aruteluga, kuidas Mustvee vald saaks ettevõtjatele toeks olla ja paremini koostööd teha. Arutelu käigus toodi välja, et üks olulisemaid teemasid, millega vald saab aidata kaasa on mainekujundus ehk positiivse kuvandi loomine piirkonnast. Lisaks on ettevõtjatele oluline, et vallaga asjaajamine oleks kiire ning vajalikud load-kooskõlastused saaksid lühikese ajaga menetletud. Kuna ühendvallas üksteist veel hästi ei teata-tunta, on olulised ka erinevad ühistegevused - ettevõtete külastused, ühised õppereisid, koolitused ja koosviibimised, mida vallavalitsus saaks korraldada.

Lepiti kokku, et järgmine kohtumine korraldatakse uue aasta alguses ning siis võetakse plaani 3-4 ettevõtte külastus ja kutsutakse rääkima ettevõtlusminister riigipoolsetest ettevõtluse arendustegevustest.

Katrin Rajamäe
arendusnõunik