« Tagasi

Vallavolikogus 27.märtsil

Vallavolikogu istung 27.märts 2019

Kohal 18 liiget, neist virtuaalselt 2

 • Päevakorrast jäeti välja SA Mustvee Tervis nõukogu liikme määramine
 • Kinnitati vallavalitsuse liikmed koosseisus:

Avinurme piirkond – Aivar Parfojev

Lohusuu piirkond – Einar Hinno

Kasepää piirkond – Julia Guž

Saare piirkond – Aare Uleksin

Mustvee piirkond – Kristi Väits

Enn Kurg - abivallavanem

Märt Kraft – vallavanem

 • Otsustati määrata Mustvee valla 2018. aja 2019. a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aastaaruande auditeerijaks Audiitorbüroo ELSS OÜ
 • Määrati Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu liikmeks vallavanem Märt Kraft alates 1.aprillist
 • Kinnitati volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja hüvitiste maksmise kord
 • Kinnitati volikogu alatiste komisjonide liikmeteks noortevolikogu liikmed järgnevalt:
  arengu- ja eelarvekomisjon  Seliin Lisett Tomson

majanduskomisjon                 Henn Uuetoa

hariduskomisjon                     Hanna Alberi

kultuurikomisjon                    Sigrid Laurikainen

sotsiaalkomisjon                 Raili Randmäe

 • Kinnitati omaosaluse garanteerimine projektis Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2 (Common Peipsi 2). Projekti juhtpartner on Setomaa Vallavalitsus. Mustvee valla planeeritud tegevus projektis on Mustvee sadama lõunamuuli ehitus. Aastatel 2019-2020 on Mustvee valla omaosalus projektis  84 364 eurot.
 • Vallavalitsuse infos andsid ülevaate Enn Kurg, Aive Tamm ja Pedro Pabjak

investeeringud, Vallavalitsuses päevakorral , Ameerika saatkonna visiit, haridusseminar;

võimalike majandusmudelite tutvustus, majandusreform;

uue soojusenergia ostmise riigihanke korraldamisest;

Mustvee Tervisekeskus hetkeseis (teenuslepingud Terviseametiga, perearstide olemasolu, vajalikud investeeringud);

COMMON PEIPSI 2 projektis osalemise seis - nõutavate dokumentide, otsuste jmt. olemasolu, päevakorda kerkinud ja/või kerkida võivad probleemid jne..

 • Kultuurivaldkonna infos andis ülevaate Krista Pint
 • Järgmine Vallavolikogu istung 30.aprill