« Tagasi

Jõgevamaa Aasta ema konkurss 2019

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on välja kuulutanud Jõgevamaa Aasta Ema 2019 konkurssi.

Aasta Ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Jõgeva maakond.
Ettepanekuid sobivate kandidaatide kohta meie vallas ootame Mustvee Vallavalitsuse e-posti aadressile: info@mustvee.ee hiljemalt 22. aprilliks.
Info: Krista Pint, tel. 5635 7755