« Tagasi

Teade peremehetute ehitiste arvele võtmise kohta

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Jõgeva maakonnas Mustvee vallas on peremehetute ehitistena arvele võetud:

1) Võtikvere külas asuv pumbamaja (ehitisregistri kood 114021329), mille omanikud on esitanud omandist loobumise avaldused;

2) Ulvi külas Laekannu tee 3 korterelamu naabruses asuvad hooned (kuur ja kuur), mille omanike kohta andmed puuduvad.

Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või Mustvee valla poolt hõivamise kohta, palume need esitada kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva maakond või info@mustvee.ee