« Tagasi

Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

 

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse

„Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"

menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Menetluse materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva (Aia 2) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 14.05.–28.05.2019. Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 28. maiks 2019 e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Jõgeva maakonnas asuvad pargid ja puistud: J. Aamissepa selektsiooniaed, Kudina park ja puiestee, Leedi põlispuude grupp, Liivoja puudegrupp, Rahuoru park, Ripuka puudegrupp, Saduküla kooli park, Saduküla puudegrupp, H. Järve dendropark, Pisisaare park ja puiestee, Kursi põlispuude grupp, Nõmme talu dendraarium, Põltsamaa Lossi tänava metsapark ja Sõpruse park.

MUSTVEE VALLAS arvatakse kaitse alt välja H. Järve dendropark (keskkonnaregistri kood KLO1200252). Dendropark on rajatud nõukogude ajal erakollektsioonina. Ekspertide E. Laasi ja S. Treumuthi hinnangul on dendraariumil ajalooline väärtus ning osadel puudel (eksootidel) ka mõningane looduskaitseline väärtus. Kuna objektil on peamiselt hariduslik väärtus, on see kantud sordiaretuslikku, teaduslikku või kultuuriväärtust omavate istanduste loetelusse õppeotstarbelise arboreetumina (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a korraldusega nr 302, objekt nr 18). Dendropark on liigirikas (täpne liikide loend siiski puudub), kuid süsteemitu, hooldamata ja väikese vanuse tõttu puuduvad seal eriliste mõõtmetega puud, mistõttu ala arvatakse riikliku kaitse alt välja.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.

Seletuskiri

Määruse eelnõu