« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded:

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,

juhtimiskompetentsid.

Kandidaadilt ootame:

valmisolekut võtta vastu väljakutse kahe erineva kooli juhtimiseks,

väga häid teadmisi haridusvaldkonnas,

valmisolekut lähtuda  koolide ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist,

nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi,

koostöövõimet ja oskust kaasata kogukonda.

Konkursil osalemiseks esitada:

motiveeritud avaldus koos palgasooviga,
elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik),
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

visioon Mustvee Kooli ja Peipsi gümnaasiumi juhtimisest ja arengust (kuni kaks A4),
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: juuli 2019

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 29. maiks 2019 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Direktori konkurss"

Täiendav info telefonil 505 6797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).