« Tagasi

Kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering

Mustvee Vallavalitsuse 08.08.2019 korraldusega nr 442 kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering, millega määrati Mustvee vallas Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele hoonestamata Kala tn 31 maaüksusele (48601:001:0168) ehitusõigus üksikelamu ja kuni kolme kõrvalhoone püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ja selle elluviimine olulist mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale ei avalda. Planeeringuga on võimalik tutvuda siin