« Tagasi

Kirjalik enampakkumine korteriomandi võõrandamiseks

Mustvee Vallavalitsuse korraldab kooskõlas Mustvee Vallavolikogu 31.07.2019 otsusega nr 49 ja Mustvee Vallavalitsuse 15.08.2019 korraldusega nr 475 kirjaliku enampakkumise Mustvee vallas Mustvee linnas Tartu tn 18-2 asuvale korteriomandile (registriosa nr 1945835, üldpind 61,2 m2, katastritunnus 48501:006:0019).

Võõrandatava korteriomandi alghind on 5 000 eurot (viis tuhat eurot).

Korteriga saab tutvuda tööpäevadel kell 8-16 eelkokkuleppel Mustvee Vallavalitsusega.

Pakkumised esitada suletud ümbrikus Mustvee Vallavalitsusse allkirja vastu või saata Mustvee Vallavalitsusse kullerpostiga 16. septembriks 2019 hiljemalt kell 16:00 aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603. Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed; pakkumise objektiks oleva kinnistu number ja aadress ning hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!"

Kirjalike pakkumiste avamine toimub avalikult 17. septembril 2019 kell 9:00 Mustvee Vallavalitsuses.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

  1. avaldust müüdava vara ostmiseks enampakkumise tingimustel;
  2. pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni;
  3. sõnadega ja numbritega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat;
  4. pakkumise tegemise kuupäeva;
  5. pakkumise esitaja allkirja;
  6. tõendit tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta;
  7. panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumist mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
  8. juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volitusi tõendavat dokumenti;
  9. füüsilised isikud peavad lisama isikut tõendava dokumendi koopia;
  10. juriidilised isikud peavad lisama äriregistri väljavõtte ja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha 250 eurot (5 % kinnistu alghinnast) ning osavõtutasu 100 eurot (sada eurot). Osavõtutasu ei tagastata. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Mustvee Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE682200001120234218, märgusõnaks "Mustvee linnas, Tartu tn 18-2 asuva korteriomandi enampakkumine". Tagatisraha ja osavõtutasu peavad olema laekunud Mustvee Vallavalitsuse arvele hiljemalt pakkumiste avamise hetkeks, vastasel juhul pakkujat ei kvalifitseerita. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Notariaalselt tõestatud korteriomandi võõrandamise leping tuleb sõlmida kolme kuu jooksul Mustvee Vallavalitsuse poolt enampakkumise tulemuste kinnitamist ja võõrandamise otsustamist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest ja kinnistu võõrandamise otsustamisest arvates sõlminud korteriomandi võõrandamise lepingut ja asjaõiguslepingut, on pakkumise korraldajal õigus tühistada läbiviidud pakkumise tulemused. Enampakkumise võitja poolt sissemakstud tagatisraha sel juhul ei tagastata.

Enampakkumise ja enampakkumise objektiks oleva korteriomandi kohta saab täiendavat informatsiooni Mustvee Vallavalitsusest (info Reili Tooming, tel. 5194 6525)