« Tagasi

Mustvees avati esmatasandi tervisekeskus

5. novembril 2019 avati Mustvees esmatasandi tervisekeskuse hoone. Perearstid tegelevad hetkel oma praksiste kolimisega ja juba peagi töötab maja juba täies võimsuses.

2016 aastal koostas Terviseamet analüüsi „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli"  mis nägi ette kaasaegset esmatasandi arstiteenust ka Mustvees. Selleks aga et teenus tagada, pidime ise siin kohapeal palju vaeva nägema, erinevaid analüüse koostama ja riigile veel kord selgitama, et Mustvee piirkonnas on teenuse järgi nii vajadus, kui valmisolek projekti ja kõige edasisega hakkama saada. Projekti hakkasid esialgu vedama Aive Tamm ja Pavel Kostromin Mustvee Linnavalitsusest ja Ene Tooming SA Mustvee Tervisest.

Tervisekeskuse ehitamisele on erinevates etappides aidanud kaasa väga paljud sõbrad ja kolleegid, nii ei oleks asjast asja saanud, kui Zoja Koromnova poleks aidanud finantsplaani koostamisega, dr Minni Tarum poleks jaganud sisulisi nõuandeid, Pille Saar Terviseametist poleks võtnud vaevaks tulla Mustveesse meie perearstide ja vallavanematega kohtuma, Elfos Gruppist Esta Tamm aitas koostada tasuvus ja teostatavusanalüüsi, Merle Mölder SA-st Põltsamaa Tervis jagas lahkelt ja igal ajal kogemusi ja nõuandeid. Mustvee vallavalitsuse majanduse ja ehituseosakond oli aga kogu ehituse protsessis nõu ja jõuga toeks. Samuti Aivar Kokk riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmena oli abiks sisendi andmisel ja nõuannete jagamisel. Selle aja jooksul on oma panuse andnud Tervisekeskuse valmimisele kolm nõukogu koosseisu.  Projekti juhtis Kristi Klaos, kes sai väga hästi hakkama Mustvee Tervise, ehitaja, ehitusjärelvalve, Mustvee vallavalitsuse, rahastaja, rakendusüksuse ja avalikkuse vahel info ja dokumentide vahendamisega. Täname suure panuse eest nii ehitajad OÜ Evikot, kui ehitusjärelvalvet Kalev Pärna. Väga südamliku ettevõtmisega said hakkama Mustvee lasteaia Tiheda rühma Maasikad lapsed, kelle heategevusliku laada tuludest osteti tervisekeskuse väikestele patsientidele mängunurk. Tänud ka kõigile SA Mustvee Tervis nõukogu liikmetele, kes sellel teel on kaasas olnud. Ja samuti kõiki volikogude liikmeid, kes on oma ideedega projekti ainult tugevamaks muutnud.