« Tagasi

Tule osale Avinurme piirkonna rahvakoosolekul !

30.novembril 2019  kell 11.00

Avinurme Kultuurikeskuse saalis

Avinurme piirkonna elanike

RAHVAKOOSOLEK

Mustvee valla  määrus  nr 19  20.mai 2018  kehtestas  kogukonnakogude moodustamise ja tegevuse alused. Kogukonnakogu  valitakse  rahvakoosolekul.

Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna esindajate esinduskogu. Kogukonnakogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel. Kogukonnakogusse kuulub statuudi järgi 9 liiget.

MTÜ Avinurme Külavanemate Koda algatab piirkonna kogukonnakogu moodustamise ja esitab, arvestades piirkonna elanike seotust  erinevate  eluvaldkondadega, kogukonnakogusse järgmise kandidaatide nimekirja:

 1. Anu Tooming- Adraku Külaselts
 2. Piret Haav- Piilsi Külaselts
 3. Kaja Leeben- Paadenurme külavanem, ettevõtja
 4. Aire Jago- Vadi küla elanik
 5. Katre Mölder- Avinurme kultuurikeskuse kunstiline juht
 6. Alli Kaaramaa- õpetaja, Vadi küla Muusika -  lauluselts Metsakaja
 7. Krista Pedak- pensionär, Adraku külavanem
 8. Toomas Tikerperi- huvijuht Avinurme Gümnaasium, lapsevanem
 9. Aivar Parfojev- teenuskeskuse juhataja, väikeettevõtja
 • RAHVAKOOSOLEKUL TUTVUSTAME KOGuKONNAKOGU STATUUTI.
 • KAALUME ESITATUD KANDIDAATIDE SOBIVUST
 • VAJADUSEL  esitame   UUSI KANDIDAATE.

Rahvakoosolek kinnitab tehtud  valiku, protokolli kinnitab või vaidlustab Mustvee valla volikogu. Esimese kogukonnakogu koosoleku kutsub kokku Mustvee vald.