« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks:

Jõgeva maakond Mustvee vald Jaama küla Liisa (71301:001:0488; 8,7 ha; maatulundusmaa), alghind 13 050.-; tagatisraha 1 300.- 

Jõgeva maakond Mustvee vald Kiisli küla Saki (71301:001:0485; 7,71 ha; maatulundusmaa), alghind 24 670.-, tagatisraha 2 460.- 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.01.2020 kell 10.30.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil www.maaamet.ee.