« Tagasi

OÜ Birger õhusaasteloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks OÜ Birger (registrikood 10579797, asukoht Maetsma juurviljahoidla alajaama, Maetsma küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond) taotluse paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (st õhusaasteloa) nr L.ÕV/327686 muutmiseks.

Õhusaasteloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (dokumentide registreerimisnumber on 5874).