« Tagasi

5.veebruaril toimus Mustvees Koolis koolivõrgu ümberkorraldamise avalik arutelu

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise esimene avalik arutelu toimus Mustvee Koolis.

Koosolekule olid oodatud kõik hoolekogude, õpilasesinduste ja Mustvee valla noortevolikogu liikmed, lapsevanemad, õpetajad, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed ja kõik huvilised, kes soovisid antud teemal kaasa mõelda ja rääkida.

Koosoleku avasõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki haridusküsimustes kaasa mõtlema.

Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi rääkis kohalolijatele haridusvõrgu hetkeolukorrast ja tutvustus otsuse eelnõu.

Haridusvõrgu ümberkorraldamise vajadus tuleneb eelkõige valla arengukava eesmärkidest ja õpilaste arvu vähenemisest viimase 15. aasta jooksul, mis omakorda klassikomplektide rohkuse  ja nii väikese õpilaste arvu juures on otseselt seotud õpetajate ametikohtadega.

Koolivõrgu ümberkorraldamise eelnõu koostamisel olid aluseks OÜ Geomedia poolt 2017. aastal koostatud ühinenud omavalitsuste haridusvaldkonna olukorra analüüsi lõpparuanne, 29.03.2019 seminari „Mustvee valla haridusvõrgu analüüs" materjalid, Mustvee valla 2018-2030 arengukava, statistilised prognoosid, uuringud, küsitlused, kaasatud eksperdi Kalle Küttise arvamus ja hetkeolukord, arvestades Mustvee vallavalitsuse ajutise hariduskomisjoni soovitused hariduskorralduse mudeli jaoks, arvestades laste ja õpilaste arvu muutust ning valla rahalisi võimalusi.

Arvamused valla hariduse ümberkorraldamisel olid erinevad – toetati koolivõrgu ümberkorraldamist ja hea õpikeskkonna loomist ning ka seniste haridusasutuste säilimist.
Kõlas ka arvamus, et Mustvee kahe kooli liitmisega ei tohiks venitada ning koolide sulgemisel peaks see osa rahast jääma eelarves haridusele.

Kokku osales Mustvee Koolis arutelul 35 huvilist.

 

Krista Pint
avalike suhete spetsialist