« Tagasi

Koolivõrgu ümberkorraldamise avalik arutelu Avinurme Gümnaasiumis

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise teine avalik arutelu toimus Avinurme Gümnaasiumis 6.veebruaril

Koosoleku avasõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki haridusküsimustes kaasa mõtlema.

Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi rääkis kohalolijatele haridusvõrgu hetkeolukorrast ja tutvustus otsuse eelnõu.

Kohale tulnud esitasid rohkesti küsimusi ja tegid ettepanekuid

·         Avinurme Gümnaasiumi osa sulgemine edasi lükata 1-2 aastat, mitte 2020 nagu eelnõus märgitud, et oleks rohkem nn. puhveraega

·         Gümnaasiumi sulgemisega tagada KOV-il tasuta transport  – maksta kompensatsiooni või vaadata üle bussiliinid, et lastel oleks võimalus omandada gümnaasiumiharidus väljaspool Avinurmet – näiteks Rakveres

·         Gümnaasiumi sulgemisega tagada KOV-il vajadusel majutuskulude hüvitamine

·         Avinurme kool soovib edaspidi jätkata iseseisva koolina

·         Kaaluda võimalust luua Jõgevamaa Riigigümnaasiumi filiaal Avinurmesse

·         Avinurme Kogukonnakogu ettepanek oli - mitte menetleda seda eelnõud edasi.

 

Koosoleku lõppsõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki osapooli kirjalikke ettepanekuid tegema. Kõik ettepanekud kaalutakse valla ajutises hariduskomisjonis hoolikalt läbi ning lõppotsuse teeb volikogu.

Kokku osales koosolekul 78 inimest

Krista Pint
avalike suhete spetsialist