« Tagasi

Töö ümberkorraldamine alates 16.03.2020 perearstikeskuses

Perearstid töötavad telefoni või e-posti teel

Perearst Ülle Lomp:

e-post: gorjujelena@gmail.com

Tel. 5880 4266 või 772 6612

Perearst Tatjana Štšaslivaja:

e-post: perearst.stsaslivaja@gmail.com

Tel. 772 6677 või 5300 6910

Profülaktiline töö peatub täies mahus:

Vastuvõtud ja analüüside võtmised toimuvad ainult etteregistreerimisega ja kindlatel kokkulepitud aegadel

Perearstikeskusesse ei tohi patsiendid siseneda ilma eelneva kokkuleppeta.
Ilma registreerumata patsientidel on sisenemine enne kontakti võtmata ja loa saamiseta keelatud.

Lõpetatud on teadmata ajani:

Patsientide profülaktilised tervisekontrollid ja perearsti/pereõe nõustamised ilma kroonilise haiguse ägenemiseta patsientidele

Tööle mineku jm tervisetõendite väljastamine, sh ka kaitseväe-, kindlustus- ja relvaloa tõendite väljastamine

Autojuhitõendite väljastamine

Palaviku tekkimisel ning haigusnähtude ilmnemisel palume patsientidel ühendust võtta vaid telefoni või e-posti teel

Lp patsiendid!

Palun ilmuda vastuvõtule täpselt eelnevalt kokkulepitud ajal !

Eriolukorra kehtimise perioodil jälgida Vabariigi Valitsuse otsuseid ning Terviseameti poolt jagatavat ametlikku infot

Perearsti nõuandetelefon: 1220

Kiirabi:  112

Haigete külastamine haiglas on  keelatud!