Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek. Avaliku...

Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek. Avaliku...

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti...

Head Eesti ruumilise arengu huvilised!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti...

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

TTJA tuletab meelde: hoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada!

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

Liin 221 Mustvee – Kääpa – Metsaküla – Kasepää – Mustvee . Lisandub nõudepeatus Metsaküla nurk 07:22 ning peatused Kääpast Mustvee poole sõites kuni Põrvetu peatuseni  muutuvad 2 minutit...

Alates 28.11.2023 muutuvad sõiduplaanid

Liin 221 Mustvee – Kääpa – Metsaküla – Kasepää – Mustvee . Lisandub nõudepeatus Metsaküla nurk 07:22 ning peatused Kääpast Mustvee poole sõites kuni Põrvetu peatuseni  muutuvad 2 minutit...

29.11.2023 kell 13-15.30 Mustvee Kultuurikeskuses

Vee teemaline ümarlaud

29.11.2023 kell 13-15.30 Mustvee Kultuurikeskuses

Mustvee valla KULTUURITÖÖ KORRALDUS   Millised on sinu ootused ja soovid kultuurivallas? Mis on hästi? Mida peab tegema paremini? Tule ja jaga omi...

RAHVAKOOSOLEK

Mustvee valla KULTUURITÖÖ KORRALDUS   Millised on sinu ootused ja soovid kultuurivallas? Mis on hästi? Mida peab tegema paremini? Tule ja jaga omi...

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

"Euroopa horisondi" 2024.a taotlusvoorude teemade tutvustamine

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

Mustvee Vallavalitsus taotles toetust regionaalarengu toetusfondi Peipsiveere programmi meetmest Peipsimaa muuseumile ekspositsiooni vitriinkappide soetamiseks. Klaasist vitriinkapid on...

Peipsimaa muuseumi klaasvitriinid

Mustvee Vallavalitsus taotles toetust regionaalarengu toetusfondi Peipsiveere programmi meetmest Peipsimaa muuseumile ekspositsiooni vitriinkappide soetamiseks. Klaasist vitriinkapid on...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

OÜ Amestop keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

Sotsiaalosakonna juhataja peamisteks tööülesanneteks on Mustvee vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine, tegevuste...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaalosakonna juhataja leidmiseks

Sotsiaalosakonna juhataja peamisteks tööülesanneteks on Mustvee vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine, tegevuste...

Mustvee Vallavara on Mustvee valla hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Mustvee valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mustvee Vallavara juhataja leidmiseks

Mustvee Vallavara on Mustvee valla hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Mustvee valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja...

Enel Pungas, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja

Aidake andmeid korras hoides ise ennast

Enel Pungas, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja

Mustvee Vallavalitsus on teadlik tänavavalgustuse rikkest Aia, Kaluri ja Jõe tänava piirkonnas. Rikke põhjuse leidmisega tegeletakse, tööde teostamine võtab aega. Loodame Teie mõistvale...

Tänavavalgustuse rike

Mustvee Vallavalitsus on teadlik tänavavalgustuse rikkest Aia, Kaluri ja Jõe tänava piirkonnas. Rikke põhjuse leidmisega tegeletakse, tööde teostamine võtab aega. Loodame Teie mõistvale...

Mustvee rannapargis toimub "Kaasatuse päev" 02.novembril 2023 algusega kell 14.00. Üritus toimub ER196 projekti "Kaasamispäevast kaasava ühiskonnani" raames, kohapeal rühmatreening. ...

Mustvee Vallavalitsus kutsub kõiki osalema „Kaasatuse päevale“

Mustvee rannapargis toimub "Kaasatuse päev" 02.novembril 2023 algusega kell 14.00. Üritus toimub ER196 projekti "Kaasamispäevast kaasava ühiskonnani" raames, kohapeal rühmatreening. ...

Aasta Isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud  vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna...

EESTI NAISLIIT OOTAB AASTA ISA KANDIDAATE

Aasta Isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud  vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna...

Istungi päevakorra projekt: Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord, ettekandja G. Vask Mustvee valla arengukava 2018-2030 muutmine, ettekandja P. Kaur Mustvee valla...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 25. istung toimub kolmapäeval, 25. oktoobril 2023 algusega kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses.

Istungi päevakorra projekt: Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord, ettekandja G. Vask Mustvee valla arengukava 2018-2030 muutmine, ettekandja P. Kaur Mustvee valla...

SA Mustvee Tervis kutsub kõiki osalema Kaasatuse päeval ja ergonoomiliste trenažööride avamisel. Üritus toimub  23. oktoobril kell 12.30  aadressil Tartu 59, Mustvee.  ...

SA Mustvee Tervis kutsub kõiki osalema Kaasatuse päeval ja ergonoomiliste trenažööride avamisel.

SA Mustvee Tervis kutsub kõiki osalema Kaasatuse päeval ja ergonoomiliste trenažööride avamisel. Üritus toimub  23. oktoobril kell 12.30  aadressil Tartu 59, Mustvee.  ...

Laupäeval, 4. novembril 2023 toimub Mustvee vallas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused,...

4. novembril toimub biolagunevate aiajäätmete kogumisring

Laupäeval, 4. novembril 2023 toimub Mustvee vallas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused,...

Taas on aeg märgata ja kiita meie maakonna parimaid ettevõtteid ja kodanikuühendusi! Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutas välja Jõgevamaa parimate ettevõtete ja kodanikuühenduste...

Taas on aeg märgata ja kiita meie maakonna parimaid ettevõtteid ja kodanikuühendusi!

Taas on aeg märgata ja kiita meie maakonna parimaid ettevõtteid ja kodanikuühendusi! Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutas välja Jõgevamaa parimate ettevõtete ja kodanikuühenduste...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Mustvee Vallavalitsus kohanime määramise otsuse eelnõu, millega määratakse Mustvee vallas Adraku külas asuva liikluspinna nimeks Vadira tee. ...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Mustvee Vallavalitsus kohanime määramise otsuse eelnõu, millega määratakse Mustvee vallas Adraku külas asuva liikluspinna nimeks Vadira tee. ...

Registreerimise tähtaeg 17. oktoober! Kuula ka videoüleskutset - https://www.youtube.com/watch?v=HixSFuO4QBk   Kirde maakaitseringkond on loomas uut eksterritoriaalselt...

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond ootab vastloodavasse piirikaitse malevkonda liikmeid

Registreerimise tähtaeg 17. oktoober! Kuula ka videoüleskutset - https://www.youtube.com/watch?v=HixSFuO4QBk   Kirde maakaitseringkond on loomas uut eksterritoriaalselt...

Jämesoolevähk on aina sagedamini esinev haigus, mida diagnoositakse Eestis igal aastal ligi 1000 inimesel. Tervisekassa rõhutab regulaarselt sõeluuringul osalemise olulisust, sest nii on...

Jõgeva maakonnas võtab jämesoolevähi sõeluuringutest osa aina enam inimesi

Jämesoolevähk on aina sagedamini esinev haigus, mida diagnoositakse Eestis igal aastal ligi 1000 inimesel. Tervisekassa rõhutab regulaarselt sõeluuringul osalemise olulisust, sest nii on...

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 20. oktoober.

Esita Jõgevamaa aasta isa kandidaat

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 20. oktoober.

Tänati ja tunnustati õpetajaid männipuidust leivakarbiga, anti üle Mustvee valla lemmik õpetaja tiitleid: Avinurmes-Põhikooli lemmikõpetaja Maive Tooming ja gümnaasiumi osas Mari-...

Mustvee Kultuurikeskuses toimus eile Mustvee valla õpetajate päeva tänuõhtu.

Tänati ja tunnustati õpetajaid männipuidust leivakarbiga, anti üle Mustvee valla lemmik õpetaja tiitleid: Avinurmes-Põhikooli lemmikõpetaja Maive Tooming ja gümnaasiumi osas Mari-...

KESKKONNAAGENTUUR 6.10.2023.a. kell 10:45

Erakorraline teave

KESKKONNAAGENTUUR 6.10.2023.a. kell 10:45

Kutsume Teid taaskord märkama ja tunnustama Jõgevamaa tublisid ettevõtteid ja kodanikuühendusi nende panuse eest kodukoha arengusse. Kandidaate saab esitada järgmistesse...

Kutsume Teid taaskord märkama ja tunnustama Jõgevamaa tublisid ettevõtteid ja kodanikuühendusi nende panuse eest kodukoha arengusse.

Kutsume Teid taaskord märkama ja tunnustama Jõgevamaa tublisid ettevõtteid ja kodanikuühendusi nende panuse eest kodukoha arengusse. Kandidaate saab esitada järgmistesse...

EELARVESTRATEEGIA, ARENGUKAVA. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA Vaata lisa

EELNÕUDE AVALIK VÄLJAPANEK

EELARVESTRATEEGIA, ARENGUKAVA. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA Vaata lisa

Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks aastatel 2023 - 2026 avatud riigihanget nr 269303. Hanke materjalid riigihangete registris aadressil  ...

HANGE: Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks riigihanke

Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks aastatel 2023 - 2026 avatud riigihanget nr 269303. Hanke materjalid riigihangete registris aadressil  ...

Alates 01.10.2023 muutuvad mitmed Mustvee valda puudutavad maakonnaliinid.  Info kodulehel: https://uhistransport.ee/maakonnaliinide-muudatused-alates-01-10-2023/ FB-s: ...

Alates 01.10.2023 muutuvad mitmed Mustvee valda puudutavad maakonnaliinid

Alates 01.10.2023 muutuvad mitmed Mustvee valda puudutavad maakonnaliinid.  Info kodulehel: https://uhistransport.ee/maakonnaliinide-muudatused-alates-01-10-2023/ FB-s: ...

Istungi päevakord: 1. Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 määruse nr 39 „Mustvee Raamatukogu põhimäärus" muutmine, ettekandja A.Ots 2. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine,...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 24. istung toimub kolmapäeval, 27. septembril 2023 algusega kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses.

Istungi päevakord: 1. Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 määruse nr 39 „Mustvee Raamatukogu põhimäärus" muutmine, ettekandja A.Ots 2. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine,...

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m². Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla...

Hinnapakkumus asfalteerimistöödeks

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m². Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla...

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala...

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala...

18.09-24.09 toimub Venemaaga piirnevatel aladel, Kirde- ja Kagu-Eestis rebaste ja kährikute marutaudi vastu vaktsineerimine. Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu...

Algab metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

18.09-24.09 toimub Venemaaga piirnevatel aladel, Kirde- ja Kagu-Eestis rebaste ja kährikute marutaudi vastu vaktsineerimine. Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu...

Riskitegurid ja enneaegne suremus Eestis: Eesti tervisenäitajate seas on üks eriti murettekitav statistika: enam kui pool kõigist enneaegsest suremusest (enne 65. eluaastat) ja...

Alkoholi liigtarvitamisest ning abi saamise võimalustest Jõgevamaal

Riskitegurid ja enneaegne suremus Eestis: Eesti tervisenäitajate seas on üks eriti murettekitav statistika: enam kui pool kõigist enneaegsest suremusest (enne 65. eluaastat) ja...

Justiitsministeerium palub abi leidmaks julgeid inimesi, kes on hoidnud ära või tõkestanud kuriteo, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteoohvritele. Kodanikujulguse...

Aita tunnustada julgeid kodanikke

Justiitsministeerium palub abi leidmaks julgeid inimesi, kes on hoidnud ära või tõkestanud kuriteo, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteoohvritele. Kodanikujulguse...