Head Mustvee Valla elanikud ja külalised! Hea meel on teid tervitada meie riigi sünnipäeval.  Tähistame oma riigi sünnipäeva, riigi, mis sündis Vabadussõjas. Riigi, mida on ehitatud...

Vallavanem Aivar Lainjärve tervitus Eesti Vabariigi aastapäevaks !

Head Mustvee Valla elanikud ja külalised! Hea meel on teid tervitada meie riigi sünnipäeval.  Tähistame oma riigi sünnipäeva, riigi, mis sündis Vabadussõjas. Riigi, mida on ehitatud...

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11.2020–31.12.2020, mille jooksul laekus vallavalitsusele 58 kirja...

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemustest

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11.2020–31.12.2020, mille jooksul laekus vallavalitsusele 58 kirja...

Piirangud Mustvee vallas Mustvee linnas ja Kasepää piirkonnas on keelatud rahvakogunemist eeldatavate kultuuri- ja spordiürituste korraldamine siseruumides kuni 28.veebruarini ...

Kehtivatest piirangutest alates 22.veebruarist

Piirangud Mustvee vallas Mustvee linnas ja Kasepää piirkonnas on keelatud rahvakogunemist eeldatavate kultuuri- ja spordiürituste korraldamine siseruumides kuni 28.veebruarini ...

Mustvee Koolis rakendatakse 15.-19.veebruar hübriidõpet (paralleelselt nii tava- kui ka distantsõpe). Õpilased kutsutakse kooli vastavalt õpetaja poolt hinnatud vajadustele; Peipsi...

Piirangutest Mustvee valla territooriumil !

Mustvee Koolis rakendatakse 15.-19.veebruar hübriidõpet (paralleelselt nii tava- kui ka distantsõpe). Õpilased kutsutakse kooli vastavalt õpetaja poolt hinnatud vajadustele; Peipsi...

Mustvee Vallavalitsus selgitab välja aasta paremad teod ja tunnustab nende elluviijaid.  Alljärgnevalt toome ära valiku ettevõtmistest, mis kandideerivad aasta teo tiitlile.  ...

Mustvee valla Aasta tegu 2020 hääletus

Mustvee Vallavalitsus selgitab välja aasta paremad teod ja tunnustab nende elluviijaid.  Alljärgnevalt toome ära valiku ettevõtmistest, mis kandideerivad aasta teo tiitlile.  ...

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Täpsem info valla ...

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Täpsem info valla ...

Seoses viiruse kiire levikuga vallas on Mustvee Vallavalitsus Terviseameti soovitusel seadnud täiendavaid piiranguid: 1. Mustvee Lasteaia Tiheda maja on suletud kuni 08.veebruarini 2021 ...

Täiendavad piirangud Mustvee valla territooriumil !

Seoses viiruse kiire levikuga vallas on Mustvee Vallavalitsus Terviseameti soovitusel seadnud täiendavaid piiranguid: 1. Mustvee Lasteaia Tiheda maja on suletud kuni 08.veebruarini 2021 ...

Mustvee Vallavolikogu 27.jaanuaril toimunud  istungil võeti vastu Mustvee valla 2021.aasta eelarve 14 poolthäälega. Samal istungil otsustati teenetemärgi saajad: 1.Külli Must -...

Mustvee Vallavolikogu 27.jaanuari istungil kinnitati 2021.aasta eelarve ja nimetati teenetemärkide saajad

Mustvee Vallavolikogu 27.jaanuaril toimunud  istungil võeti vastu Mustvee valla 2021.aasta eelarve 14 poolthäälega. Samal istungil otsustati teenetemärgi saajad: 1.Külli Must -...

Mustvee vallas on inimesi, loomi, linde, veekogusid, metsi, mõnusaid matkaradu, imelisi päikesetõuse ja -loojanguid. On mida näha, kuulata ja avastada. Soovime, et leiad üles selle miski, mida...

Mustvee Vallavalitsus kutsub kõiki fotograafia huvilisi osa võtma fotokonkursist „Aastaring Mustvee vallas", et jäädvustada Mustvee valla inimesi, looduskauneid kohti ja objekte.

Mustvee vallas on inimesi, loomi, linde, veekogusid, metsi, mõnusaid matkaradu, imelisi päikesetõuse ja -loojanguid. On mida näha, kuulata ja avastada. Soovime, et leiad üles selle miski, mida...

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad :  N...

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad :  N...

Seoses COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse järjest laialdasema levikuga palume oma muredega Mustvee Vallavalitsuse ametnike poole pöörduda  telefoni  ja  e-kirja teel ...

Töökorraldus Mustvee vallavalitsuses ja teenuskeskustes alates 26.jaanuarist 2021

Seoses COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse järjest laialdasema levikuga palume oma muredega Mustvee Vallavalitsuse ametnike poole pöörduda  telefoni  ja  e-kirja teel ...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ja edastanud Mustvee Vallavalitsusele AS-i Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Sõbra tn 56) keskkonnaloa taotluse. ...

AS-i Emajõe Veevärk keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ja edastanud Mustvee Vallavalitsusele AS-i Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Sõbra tn 56) keskkonnaloa taotluse. ...

Seoses COVID-19 viiruse levikuga Mustvee vallas on Terviseameti soovitusel  Peipsi Gümnaasium ja Mustvee Muusika- ja Kunstikool üle viidud  kuni 31.01.2021 distantsõppele. ...

Peipsi Gümnaasium ja Mustvee Muusika- ja Kunstikool viiakse üle distantsõppele

Seoses COVID-19 viiruse levikuga Mustvee vallas on Terviseameti soovitusel  Peipsi Gümnaasium ja Mustvee Muusika- ja Kunstikool üle viidud  kuni 31.01.2021 distantsõppele. ...

Muudatused on Mustveest väljuvatel reisidel ning bussid väljuvad 5-10 minutit varem. * Mustveest E-L uus väljumine kell 6:40 (seni kell 6:45). * Avinurmest E-L uus väljumine kell 7:05...

TEADE Ida-Viru maakonna bussiliini nr 552 sõiduplaani muudatusest alates 25.01.2021

Muudatused on Mustveest väljuvatel reisidel ning bussid väljuvad 5-10 minutit varem. * Mustveest E-L uus väljumine kell 6:40 (seni kell 6:45). * Avinurmest E-L uus väljumine kell 7:05...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2021. aasta rakenduskava meetmetele M1. ...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist alates 12.veebruarist

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2021. aasta rakenduskava meetmetele M1. ...

Töö graafiku alusel, eelnev töökogemus pole kohustuslik, väljaõpe kohapeal. Info telefonil: 5341 1318  

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus ootab oma meeldivasse meeskonda usaldusväärset ja kohusetundlikku hooldustöötajat öisesse vahetusse

Töö graafiku alusel, eelnev töökogemus pole kohustuslik, väljaõpe kohapeal. Info telefonil: 5341 1318  

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2021. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2021. Täpsemat informatsiooni saab...

Alates 19.01.2021, on lubatud väljumine jalgsi ja maastikusõidukitega, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvedele, viibimine järvedel on lubatud kuni piirirežiimieeskirjaga kehtestatud viibimiskeelu...

Liikumine Peipsi järve jääl alates 19.jaanuarist

Alates 19.01.2021, on lubatud väljumine jalgsi ja maastikusõidukitega, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvedele, viibimine järvedel on lubatud kuni piirirežiimieeskirjaga kehtestatud viibimiskeelu...

Riigi ilmateenistus andis teada, et on oodata tihedat lumesadu, tuisku ning tugevat tuult, mis võib kaasa tuua nii ohtlikke liiklusolusid, puude murdumist kui ka elektrikatkestusi. ...

Päästeameti nõuanded saabuvaks lumetormiks

Riigi ilmateenistus andis teada, et on oodata tihedat lumesadu, tuisku ning tugevat tuult, mis võib kaasa tuua nii ohtlikke liiklusolusid, puude murdumist kui ka elektrikatkestusi. ...

Seoses COVID-19 viirusesse nakatunute arvu jätkuva tõusuga toimub kodanike vastuvõtt vallavalitsuses ja teenuskeskustes eelneva kokkuleppe alusel. Palume pöörduda ametnike poole e-posti või...

Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses ja teenuskeskustes

Seoses COVID-19 viirusesse nakatunute arvu jätkuva tõusuga toimub kodanike vastuvõtt vallavalitsuses ja teenuskeskustes eelneva kokkuleppe alusel. Palume pöörduda ametnike poole e-posti või...