« Tagasi

Kükita, Tiheda ja Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Sügisel 2019 sai avaldatud info selle kohta, et sügisest 2020 tekib Kükita, Tiheda ja Kasepää külade elanikel võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenustega, mida pakub AS Emajõe Veevärk.

Ehitustööd on lõpusirgel ja seega on kõik Kalda, Sõpruse ja Kooli tänava elanikud oodatud ühisveevärgi teenustega liituma. Ehkki ehitustööd veel mõnda aega käivad, siis liitumistaotlusi saab juba esitada, mis kiirendab ka kogu teenustega liitumise protsessi.

Info liitumisprotsessi kohta on kättesaadav AS-i Emajõe Veevärk kodulehelt.

Eesti keeles siit: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/

ja vene keeles siit: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/

Sealsamas on võimalik ära esitada ka liitumistaotlus:  https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Käesoleval ajal on liitujatel võimalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks taotleda ka toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Täpsem info toetusmeetme kohta on kättesaadav siit:

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Küsimuste korral võib ühendust võtta tööpäeviti telefonil +372 731 1840.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepingud väljastatakse kliendile peale torustike ehitustööde lõppu käesoleva aasta sügisel.

Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU

e-post: evv@evv.ee

telefon: +372 731 1840

www.evv.ee