« Tagasi

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 25.11.2020–31.12.2020.

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/uldplaneering

Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

  • Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn);
  • Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
  • Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
  • Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
  • Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
  • Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi e-posti aadressil info@mustvee.ee või Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad 25.novembrist 2020.