« Tagasi

Peipsiveere programmi eeltaotlusvoor on avatud 06.novembrist

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2021. aasta tegevuskava koostamiseks.

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.  

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema põhikirjalistele eesmärkidele. 

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 06. novembrist kuni 07. detsembrini 2020.  Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel  www.tartumaa.ee.

Lisainfo

Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,

730 5216, 58862500, e-aadress heili.uuk@tartumaa.ee