« Tagasi

Murelikud küsimused keele ja kooli teemal saavad ausad vastused

Mustvee valla haridusvõrgu ja hariduskorralduse muutuste tõttu valutavad paljud inimesed südant tuleviku pärast. Hirmu ja ebakindlust toidab eelkõige teadmatus, mõnikord ka levinud ja levitatavadmüüdid, mis ei tarvitse tegelikkusele vastata.

Kiireim ja lühim tee tõeni võiks olla info ammutamine kogemustega spetsialistidelt,  kes toetuvad teooria kõrval ka praktikale. Eestis oskab keelekümbluse ja kakskeelsuse teemal kõige paremini teaduslikel alustel põhinevaid isiklikke kogemusi jagada Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja.

3. detsembril kell 16 on kõikidel neil, kellele Mustvee valla hariduselu  korda läheb, võimalus Mustvee Kultuurikeskuses kuulata Irene Käosaare kogemusi Eesti koolide ühendamise ja keeleõppe teemal, samuti esitada küsimusi ja arutleda koos võimalike tulevikustsenaariumide teemal.
Seminarist on võimalik osa võtta ka veebi kaudu, selleks tuleb eelnevalt registreeruda novembrikuu jooksul aadressil tugikeskus@mustvee.ee

Kõik huvilised on oodatud!
Riina Koolmeister
Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja