« Tagasi

Tunnustame tublisid tegijaid meie vallas!

16.- 30. novembrini 2020 on võimalik esitada ettepanekuid, keda tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate autasudega – aukodaniku nimetuse, teenetemärgiga või „Aasta tegu 2020" tiitliga.

Mustvee valla aukodanik
Mustvee valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Mustvee vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
Mustvee valla teenetemärk
Mustvee valla teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Mustvee vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Mustvee vallas.
Mustvee valla „Aasta tegu 2020"
Mustvee valla auhind „Aasta tegu" on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud vallale tuntust.
Ettepanekud tunnustuste nominentide kohta esitada Mustvee vallavalitsusele kirjalikult
e-posti aadressile info@mustvee.ee või postiga Tartu tn 28 Mustvee linn.
Vastav blankett on leitav Mustvee valla kodulehelt.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse, teenetemärgi ning „Aasta tegu 2020" tiitli annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Mustvee valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Olge aktiivsed kandidaate esitama, et tublid ja teenekad inimesed saaksid vääriliselt tunnustatud!

Infot saab Mustvee vallavalitsusest ning valla veebilehelt siin

Krista Pint, avalike suhete spetsialist