« Tagasi

Eterniidijäätmete ja asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Palume kõigil Mustvee valla maaomanikel  ja ettevõtjatel teada anda, kui palju on kellegi valduses asbestisisaldusega eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid materjale, millest soovitakse vabaneda.

Andmete kaardistamine toimub Keskkonnaministeeriumi tellimusel selleks, et riik saaks paremini planeerida toetusi asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks ning Mustvee Vallavalitsusel oleks võimalik hinnata asbestijäätmete kogumisringide korraldamise vajadust ja prognoosida nende mahtusid.

Kuigi esitatavate andmete alusel ei avane veel võimalust jäätmetest vabaneda, saavad need andmed olema aluseks jäätmete kogumisringide korraldamisel Mustvee vallas.

Andmeid on võimalik esitada SIIN