« Tagasi

Mustvee Vallavolikogu 27.jaanuari istungil kinnitati 2021.aasta eelarve ja nimetati teenetemärkide saajad

Mustvee Vallavolikogu 27.jaanuaril toimunud  istungil võeti vastu Mustvee valla 2021.aasta eelarve 14 poolthäälega.

Samal istungil otsustati teenetemärgi saajad:

1.Külli Must - Kalevipoja muuseumi renoveerimisele projektijuht. Tänu sellele projektile on maja saanud korda ja ärganud uuele elule ja meil on vallas selline kultuuripärl, mis ei jää alla teistele kõrgetasemelistele muuseumitele. Sellest majast on saanud muuseum, kus on kõigile midagi – nii lastele, suurtele, uurijatele, ülikoolidele jne.

2.Maris Laht - 30 aastat juhatanud Avinurme Naiskoori. Tema juhatusel on koor jõudnud vabariiklikul võistulaulmisel C-kategoorias II ja III kohale , alates koori algusaastatest  viinud koori kõigile üdlaulupidudele. Samuti õpetanud repertuaari selgeks, nii vaimuliku- kui punklaulupeo jaoks.  Maris Laht juhatas lisaks ka 8 aastat Mustvee naiskoori „Meeliko".      

Ta on andnud aastaid   muusikalist haridust  nii  Avinurme Gümnaasiumis kui  Mustvee Muusika-ja Kunstikoolis.

Tema  panus valla kultuuri- ja muusikalise hariduse edendamisel on märkimisväärne.