« Tagasi

Piirangutest Mustvee valla territooriumil !

 • Mustvee Koolis rakendatakse 15.-19.veebruar hübriidõpet (paralleelselt nii tava- kui ka distantsõpe). Õpilased kutsutakse kooli vastavalt õpetaja poolt hinnatud vajadustele;
 • Peipsi Gümnaasiumis jätkub 15.-19.veebruar distantsõpe;
 • Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis jätkub alates 15.veebruarist tavapärane õppetöö;
 • Noortetoad, v.a Raja noortetuba, taastavad alates 15.veebruarist tavapärased tegevused;
 • Mustvee Spordihoone avatakse 15.veebruarist sportlikuks huvitegevuseks ning treeninguteks.
  Treeningute läbiviimisel tuleb kinni pidada kõikidest Vabariigi Valitsuse  korraldusega kehtestatud tingimustest;
 • Mustvee linnas ja Kasepää piirkonnas on keelatud rahvakogunemist eeldatavate kultuuri- ja spordiürituste korraldamine kuni 21.veebruarini
 • Mustvee linnas ja Kasepää piirkonnas on keelatud vallale kuuluvate ruumide väljarentimine eraüritusteks (sünnipäev, pulmad jms) kuni 21.veebruarini
 • Raamatukogud, v.a Mustvee Raamatukogu ning Kasepää- ja Raja haruraamatukogu, jätkavad tavapärase töö ja laenutusega. Mustvee Raamatukogus ning Raja- ja Kasepää haruraamatukogudes toimub üldjuhul kontaktivaba laenutamine. Eelneval kokkuleppel raamatukoguga on võimalik nimetatud raamatukogudes kohapeal raamatuid sirvida.
 • Vallavalitsus ja teenuskeskused jätkavad kaugtööga 19.veebruarini, kodanike teenindamine toimub telefoni ja e-posti teel.