« Tagasi

Vallavanem Aivar Lainjärve tervitus Eesti Vabariigi aastapäevaks !

Head Mustvee Valla elanikud ja külalised!

Hea meel on teid tervitada meie riigi sünnipäeval.  Tähistame oma riigi sünnipäeva, riigi, mis sündis Vabadussõjas. Riigi, mida on ehitatud võitluste, katsumuste ja visa töö hinnaga.

Selle riigi edasi ehitamine nõuab ka täna meie kõigi tööd ja igapäevast pingutust. Sama vaba ja edukas kui on Eesti tervikuna, on ka Mustvee vald.
2.veebruaril oli Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäev. Rahulepingu artikkel II sätestas, et oma riigi loomine toimub rahvaste enesemääramise õiguse põhimõtte alusel. See oli rahvusvahelise õiguse ajaloos esimene leping kus enesemääramise õiguse põhimõte sätestatud ja seda uue riigi tekkimise alusena. Eesti oli siin teerajaja. Rahvaste enesemääramise õigus sai tulevikus oluliseks rahvusvahelise õiguse osaks. Tänagi peame enda armsat kodumaad innovatiivseks, edumeelseks ja teistele teed näitavaks riigiks. Maailm meie ümber muutub ja kümme aastat tagasi suure uuendusena tundunud asi või tegevus võib olla täna tavaline ja igapäevane. Kui tahame olla edukad ja uuendusmeelsed siis peame kogu aeg tulevikku vaatavalt käituma.
Täna peab ka meie vallas tegema otsuseid mille toel aastate pärast edasi saaksime minna. Eesti põhiseaduse preambuli põhjal on eesti rahval kõikumatu usk ja vankumatu tahe kindlustada ja arendada riiki mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade "praegustele ja tulevastele põlvedele" - see tähendab seda, et me ei saa lähtuda vaid iseendist! Me peame tegutsema ka nende huvides, kes veel ei ole sündinud. Me ei tohi jätta neile halvemat olukorda, milles elame meie ise. See nõuab kaalutletud ja arukaid otsuseid. Otsustajad peavad suutma jätta kõrvale isikliku hetkekasu lähtuma suuremast üldisemast huvist ja tulevikuvaatest. Kindlasti on see võimalik.

Meie edu pandiks on meie tublid inimesed ja on mille üle uhkust tunda. Meil on atraktiivse Peipsimaa turismiobjektina tunnustatud Kalevipoja muuseum, meil on Jõgevamaa aasta küla – Avinurme külade piirkond. Meil on väärt algatuse tunnustuse saanud raamatukapi teenus Ulvi külas, on Seebihokiturniiri korraldamine Avinurmes. Meil korraldatakse vaimuliku muusika festivali ja räägitakse külades suveõhtujutte. Meil on edukaid ettevõtjaid ja aktiivseid kultuuriinimesi. Me usume Eestisse, usume iseendasse ja üksteisesse. Eesti ajalugu koosneb suures osas võitlusest vabaduse eest, keele eest, Eesti eest. Välja võideldud vabadus on andnud meie inimestele enda saatuse üle otsustusõiguse. Otsustusõigus tähendab ka vastutust, meie inimeste vastutust meie riigi, meie valla tuleviku eest. Seegi tähendab sagedasti võitlust ja ennekõike võitlust iseenda hirmudega. Eesti vabariigi taastamisel seisime julgelt ja ühtselt kõrvuti Balti ketis ja olime koos otsusekindlad. See näitas ilmekalt, et koos oleme palju tugevamad kui ühekaupa. Ärme unusta seda üksmeelt ja koostööd. See on väga tähtis. Peame vastu ja läheme koos edasi, meie maa ja rahvas väärib seda!

 

Head Vabariigi aastapäeva!

 

Aivar Lainjärv
Vallavanem