« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.04.2021.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.