« Tagasi

Koormuspiirang valla teedel

Kehtestada alates 22. märtsist 2021 Mustvee vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, v.a operatiivsõidud (sealhulgas korraldatud olmejäätmevedu).

Vältimatu veose korral taotleda Mustvee Vallavalitsuselt kirjalik nõusolek liikluspiirangu ajal tee kasutamiseks koos lepingu sõlmimisega tee kasutuse tingimuste osas.

Liikluspiirangu lõpetab Mustvee Vallavalitsus korraldusega.

Alus: Vallavalitsuse korraldus 18.03.2021 nr 156