« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ABIVALLAVANEMA ametikoha täitmiseks

Ametikoha tööülesanded

 • Majandus- ja ehitusosakonna töö koordineerimine ja juhtimine;
 • Valla teede ja tänavate hoiu korraldamine;
 • Vallavara haldamise ja hooldamise korraldamine;
 • Ühistranspordi alase tegevuse korraldamine;
 • Tänavavalgustusega seotud tegevuste korraldamine;
 • Majandus- ja ehitusosakonna vallaeelarveliste vahendite planeerimine ja sihipärase kasutamise tagamine;
 • Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide arendamise korraldamine;
 • Heakorra ja planeerimise korraldamine;
 • Valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine ja esitlemine;
 • Valla osalusega ettevõtetes, sihtasutustes, ühingutes valla huvide esindamine

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus, soovituslikult majandus- või õigusalane; 
 • juhtimiskogemus sh. projektijuhtimises, projektide koostamises;
 • teadmised valdkonna õigusaktidest ja eelarve planeerimisest;
 • vastavust avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • kohusetundlikkust ja otsustusvõimet;
 • head pingetaluvust;
 • soovi ja tahet meeskonnatööks;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel, inglise keele ja vene keele oskust suhtlustasemel;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • B - kategooria autojuhilubade olemasolu;

 

Omalt poolt pakume vaheldusrikast tööd, toetavat kollektiivi, arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi, 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info:

konkursil osalemiseks esitada:

• avaldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga;

• elulookirjeldus;

• haridust tõendavate dokumentide koopiad

e-posti aadressile info@mustvee.ee hiljemalt 7.aprilliks 2021.
Lisainfo - vallavanem Aivar Lainjärv, tel 515 0499, e-post: aivar.lainjarv@mustvee.ee