« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 kevadvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 kevadvoor on avatud ja maakonna vabaühendused saavad 30.aprillini esitada taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Taotlusi esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Asjade, vahendite ostmine ja ehituslikud tegevused).

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest ja peab olema rahaline.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektroonselt e-toetuste veebikeskkonnas hiljemalt  30.aprilliks kella  16.30.

Programmi uus määrus, selle seletuskiri ja õpetused e-keskkonnas taotluse täitmiseks on kättesaadavad JAEKi kodulehel https://jaek.ee/kop-2021-kevad.

Infopäev taotlejatele toimub 9. aprillil kella 14-18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatakse uut määrust, programmist taotlemise tingimusi ja  taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine SIIN või  JAEKi kodulehel https://jaek.ee/kop-2021-kevad või  tel 5208423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee. Registreerunutele saadetakse infopäeva Zoomi link.

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, KOPi maakondlik menetleja,  telefon 520 8423,
e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.