« Tagasi

Veebikonverents „Tahan olla hooliv isa“.

Ootame konverentsil osalema kõiki, kes töötavad lastega peredega. Meie head partnerid Soomest ja Inglismaalt jagavad oma kogemusi selle kohta, kuidas rääkida agressiivse käitumisega vanemaga last kahjustavast käitumisest ja kuidas märgata isadele pakutava toetuse mõju. Räägime programmi integreerimise ja isade toetamise võludest, kasvuruumidest ja tulemustest Eestis ajavahemikul 2018-2021. Oma kogemusi jagab programmi läbinud isa.
 
Konverentsi kava ülesehitus lähtub programmi „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele" neljast peamisest eesmärgist. Kesksel kohal on vägivalda kasutanud inimese kaasamine: vägivallast rääkimine, motiveerimine, muutuste esile kutsumine ja tuleviku planeerimine.
 
Ühiskonnas levib arusaam, et vägivalda kasutanud inimene peab saama karistada. Selline mõtteviis pingestab lähisuhteid ega too reeglina kaasa soovitud muutusi. Karistamise asemel saame keskenduda põhjustele ja tagajärgedele. Näiteks kui vanem on oma laste või partneri suhtes vägivaldne, siis selle tulemusena võivad tema suhted lähedastega muutuda veel pingelisemaks või koguni katkeda. Lapsed aga igatsevad oma vanemaid ka siis, kui nad on vägivaldsed, eemalolevad või kontrollivad. Agressiivsele käitumisele tuleb leida alternatiive. Programm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele" on üks võimalus luua lastele turvalisem elu.
 
Täpsem informatsioon ja registreerimine SIIN.
 
Programm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele" on suunatud isadele, kes vajavad täiendavaid oskusi, et olla hooliv, armastav ja austav lapsevanem, et tulla toime oma vihaemotsioonide ohjeldamisega ja et oma suhteid lapse ja lapse emaga seeläbi parandada. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. Euroopas kasutatakse seda programmi näiteks Suurbritannias, Iirimaal, Saksamaal, Hollandis ja Rootsis.
 
Konverents toimub Erasmus+ poolt rahastatud projekti „Teadlikkuse tõstmine lapsekesksest isadusest, et vähendada lähisuhtevägivalla riske lastele ja nende emadele" raames.
 
Kohtumiseni!
 
MTÜ VAITER
www.vaiter.ee