« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltöö peaspetsialisti leidmiseks

Sotsiaaltöö peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on Mustvee vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine, tegevuste koordineerimine tagamaks valla elanikele parem elukvaliteet ja toimetulek ühiskonnas.

Kandidaadilt eeldame:

•vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• erialalast kõrgharidus ja töökogemust sotsiaalvaldkonnas vähemalt 3 aastat;
• eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide ja andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Office, STAR, DHS Delta);
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida peetakse oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid märksõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist", palume esita hiljemalt 7.aprilliks 2022 Mustvee Vallavalitsuse aadressil Tartu tn 28, 49603 Mustvee linn või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@mustvee.ee
Lisainfo: Marju Soop, telefon 7726257, e-post marju.soop@mustvee.ee