« Tagasi

Pakkumuskutse "Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine"

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse § 85 lg 4 ja Mustvee valla hankekorra § 9 lg 2 ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Hankemenetluse eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine. Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima maksumusega pakkumuse.

Kasepää laululava paadisild (ehitusregistri kood 220681875) asub aadressil Sõpruse tn 86a, Tiheda küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond (kü 65701:002:0658). Objektiga on võimalik tutvuda igal ajal.

Kasepää laululava paadisilla renoveerimistöödeks on olemasoleva puitkatte koos puidust kandekonstruktsiooniga eemaldamine ja uue samaväärse puitkatte ja puidust kandekonstruktsiooni paigaldamine. Kasepää laululava trepi renoveerimistöödeks on vana puitkatte ja trepipiirete eemaldamine ning uue samaväärse puitkatte paigaldamine koos uute trepipiiretega. Uute katete ja kandekonstruktsiooni paigaldamisel kasutada vaid sügavimmutatud puitu.

Hinnapakkumine palume koostada pakkumuskutsega kaasas olevale PRIA vormile. Palume märkida maksumused ainult eelnevalt täidetud ridadele (read 11 ja 45). Pakkumus peab kehtima 60 päeva alates pakkumuste esitamise tähtajast.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna Mustvee Vallavalitsuse e-posti aadressil info@mustvee.ee märgusõnaga „Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine" hiljemalt 17.06.2022. a kell 10.00.

Täpsustavate küsimustega pöörduda: Einar Hinno - Lohusuu ja Kasepää teenuskeskuse haldusjuht, telefon 58605672, e-post einar.hinno@mustvee.ee või Zoja Koromnova – abivallavanem, telefon 58703680, e-post zoja.koromnova@mustvee.ee.