« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Mustvee vallas Kääpa küla katlamaja rekonstrueerimiseks

Rekonstrueerimise sisuks on katlamaja üleviimine puiduküttelt õliküttele. Olemasolevale puidukatlale on kavas lisada õlikatel ning ühendada see olemasolevasse süsteemi. Hinnapakkumuse sisuks on toimiva süsteemi kompleksne väljaehitamine, ühendamine olemasolevasse võrku, häälestamine ning tellijale üleandmine. Olemasolev puidukatel ning süsteem säilivad.

Kavandatud on:

  1. Õlikatel min võimsusega 650 Kw (+- 20 Kw);
  2. Õlipõleti min võimsusega 600 Kw (+-20 Kw), astmeline;
  3. Kütteõli mahuti(-id) min mahutavusega 15 m3;
  4. Moodulkorsten;
  5. Ringlussõlm;
  6. Õli pumbasõlm;
  7. Paigaldus, ühendamine, elektritööd.
  8. Täitedokumentatsioon, sertifitseerimine.

Tööde teostamise tähtaeg on esimesel võimalusel. Katel ning põleti peavad olema uued, mahuti osas võimaldame tarvitatud mahutit, mida aktsepteerib järelvalve.

Pakkumuses näidata eraldi tooduna hinnad süsteemi osade kaupa ning kogumaksumus. Alternatiivsete pakkumuste (osade) korral tõestada samaväärsust või kasumlikkust tellijale.

Ootame pakkumust Kääpa katlamaja rekonstrueerimiseks 29. juuliks kell 15.00.