« Tagasi

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumise

Avalik elektrooniline enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. Keskkonnaministri 29.08.2022 käskkirja nr 1-2/22/288, Maa-ameti peadirektori 05.08.2022 korralduste nr 1-17/22/1658 ja 1-17/22/1667, Maa-ameti peadirektori 08.06.2022 korralduse nr 1-17/22/1260 ning Maa-ameti peadirektori 01.09.2022 käskkirja nr 1-1/22/51 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 27.09.2022 kella 10:00-ni: