« Tagasi

Mesinikud saavad ka 2023. aastal taotleda mesilaspere toetust

Käesoleva aasta 1.-10. maini saavad mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Juhime tähelepanu, et toetuse taotlemisperiood on käesoleval aastal lühem ja lõpeb 10. mail!

Mesilaspere toetuse taotlemisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega:

  • Mesila, kus mesilasperesid peetakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt 30. aprillil 2023. Pärast 30. aprilli registreeritud mesilatele toetust taotleda ei saa.
  • 2023. aastal antakse toetust mesilaspere(de) kohta, keda taotleja 30. aprilli 2023. aasta seisuga põllumajandusloomade registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta teavitas registrit hiljemalt 5. maiks 2023.

Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul ja pidamiskohas mesilasperesid kuni 15. juunini 2023. Kui see arv enne 15. juunit väheneb, tuleb e-PRIAs esitada mesilaspere toetuse taotluse muudatus koos põhjendusega, miks mesilasperede arv vähenes. Kui mesilaspere pidamiskoht muutub enne 15. juunit, tuleb sellest teavitada põllumajandusloomade registrit esitades soovituslik vorm „Teavitus mesilasperede tegevuskoha muudatustest", mis on kättesaadav PRIA kodulehel. Teavitus tuleb esitada 7 tööpäeva jooksul pidamiskoha muutusest alates, kuid mitte hiljem kui 15. juunil.

Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse administratiivselt. Lisaks viib Põllumajandus- ja Toiduamet valimi alusel taotlejate juures läbi kohapealsed kontrollid.

Edukat taotlemist!