« Tagasi

Järjekordne jäätmekogumisring toimub 30. septembril

Laupäeval, 30. septembril 2023 toimub Mustvee vallas kolmas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära kolme liiki jäätmeid: paber ja papp, biolagunevad aiajäätmed ja suurjäätmed. Kui kogumisringil osaleda soovijaid saab olema väga palju ja jäätmete maht on suur, siis võib vedaja jäätmete kogumist jätkata ka järgmisel nädalavahetusel, st 7. ja 8. oktoobril.

Tingimused jäätmekogumisringil osalemiseks on järgmised: 

Paber ja papp, st ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid, koopia- ja joonistuspaber, vihikud, kartongist kaustikud, ilma kaanteta raamatud, pappkarbid ja -kastid peavad jäätmevedajale üleandmisel olema kuivad ja puhtad.

Paberi ja papi üleandmiseks sobivateks mahutiteks võivad kokkuleppel jäätmevedajaga olla sinist värvi või paberijäätmeid tähistava kleebisega konteiner, läbipaistev kilekott (vajadusel saab selle tasuta jäätmevedajalt) või pappkast tingimusel, et see ei saa enne jäätmevedajale üleandmist märjaks.

NB! Paberijäätmete hulka EI KUULU määrdunud või vettinud paber ja papp, majapidamis- ja küpsetuspaber, kiletatud või lamineeritud paber, pabersalvrätid, pabernõud ja tapeet ‒ sellised jäätmed on jäätmevedajal õigus jätta ära viimata. Läbipaistmatutes kilekottides jäätmeid vastu ei võeta.

Biolagunevad aiajäätmed, st rohi, puulehed, peened oksajupid jms peavad jäätmevedajale üleandmiseks olema läbipaistvates 150-liitristes kilekottides (mitte üle 10 kg). Sobivaid kilekotte müüakse nii Coop'i kauplustes kui ka erinevates e-poodides, nt pakendikeskus.ee. Kilekotid tueks sulgeda selliselt, et neid oleks lihtne avada, sest vedaja tühjendab kotid jäätmeveokisse kohapeal.

NB! Aiajäätmete kotti teist liiki jäätmeid panna ei tohi, vastasel juhul on jäätmevedajal õigus jätta jäätmed ära viimata. Läbipaistmatutes kilekottides jäätmeid vastu ei võeta.

Suurjäätmed on suuremõõtmelised olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, kardinapuud, riidenagid, peeglid, spordivahendid, lapsevankrid, WC-potid, madratsid jms. Selliseid jäätmeid saab üks majapidamine ühel kogumisringil üle anda kuni 5 m³. Suuremad kapid tuleks võimaluse korral osadeks lahti võtta.

NB! Suurjäätmete hulka EI KUULU ehitus- ja lammutusjäätmed, ohtlikud jäätmed ning suuremõõtmelised probleemtooted (autoromud või nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad) ja muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed ‒ sellised jäätmed on jäätmevedajal õigus jätta ära viimata.

 

Jäätmekogumisringile saab end registreerida AS Eesti Keskkonnateenused telefonil 7386700 või meiliaadressil tartu@keskkonnateenused.ee. Registreerumine lõpeb 25. septembril 2023.

Teenuse tellimisel tuleb vedajale teada anda äraantavate jäätmete liik ja ligikaudne kogus ning leppida kokku koht, kus jäätmeveoki suurust arvestades on võimalik jäätmeid üle anda (prügikonteineri juures, värava kõrval, tee otsas vm).

Teenuse tellijal tuleb veopäeva hommikul kella 9.00-ks paigutada oma jäätmed kokkulepitud asukohta. Kuna jäätmed tõstetakse autosse kraanaga, siis peaksid need olema paigutatud kompaktselt, jäätmeliikide kaupa ning kaugemale hoonetest, puudest ja elektriliinidest. Läbipaistmatutes kilekottides jäätmeid vastu ei võeta.

Iga jäätmeliigi üks veokord maksab 0,05 eurot, mille jäätmevedaja lisab järgmisele arvele. Jäätmevedajal on õigus küsida teenuse tellijalt tasu tehtud tühisõidu eest, kui jäätmeid ei ole veopäevaks kokkulepitud kohta välja pandud või on üleandmiseks välja pandud ainult sobimatud jäätmed.