« Tagasi

Peipsiveere programmi 2024. aasta taotlusvoor

Taotlusi saab esitada kuni 05. veebruarini kell 16:30.

Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele:
  - arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust;
  - suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist;

  - rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu valla Piiri, Tooni ja Saare külas.

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna kohaliku omavalitsuse üksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Projektide elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.10.2025
Rohkem infot.