« Tagasi

Vabaduse Tammepärja aumärk

Vabaduse Tammepärja aumärgiga tunnustatakse inimesi, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel, vabadusvõitluses ning relvastatud ja relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

Aumärgi annetamine

Aumärgi annetamiseks moodustas justiitsminister komisjoni, kuhu kuuluvad esimehena justiitsministeeriumi kantsler ja liikmetena Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu, Eesti Memento Liidu, Eesti vabadusvõitlejate Liidu, Eesti  Eruohvitseride Kogu, Eesti Endiste Metsavendade Liidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad. Komisjon esitab justiitsministrile oma ettepanekud.

Justiitsminister annetab Vabaduse Tammepärja aumärgid pidulikul aktusel 30. augustil.