« Tagasi

Riik pakub tasuta tööalaseid koolitusi rohkem kui 16 000 inimesele

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik tellimus, 2024. aastal pakutakse ligi 900 tasuta koolitust rohkem kui 16 000 inimesele. 

Ministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna peaekspert Ena Drenkhan märkis, et huvilised saavad valida nii kontakt-, hübriid- kui e-koolituste vahel väga erinevates valdkondades. „Arvutikasutusest juhtimiseni ning ehitusest, mehaanikast ja elektroonikast meedia, kaubanduse ja turismini," loetles Drenkhan. „Võrreldes varasemate aastatega saab tasuta koolitustel osaleda kaks korda rohkem inimesi ja kahekordistunud on ka pakutavate koolituste arv." 
 
Nii lühemaid kui pikemaid (24-112 akadeemilist tundi) koolitusi pakuvad 37 kutseõppeasutust, rakenduskõrgkooli ja ülikooli üle Eesti. Koolitused viiakse läbi kuni detsembri lõpuni.
 
Täpsem info koolituste ja nendele registreerimise kohta on leitav Haridusportaalis: https://haridusportaal.edu.ee/tasuta-kursused
 
Tänavused tasuta koolitused jagunevad sihtrühma ja rahastusallika järgi kolme rühma. Nn VÕTI-meetme koolituste peamine sihtrühm on erialase hariduseta, aga ka keskhariduseta ja aegunud oskustega täiskasvanud. Teine rühm, nn rohemeetme koolitused on suunatud ettevõtete töötajate roheoskuste arendamisele ja ettevõtete rohepööret toetavate tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Kolmandaks on õiglase ülemineku meetme koolitused, mille sihtrühm on Ida-Virumaal elavad või töötavad täiskasvanud, ning mis toetavad Ida-Virumaa üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, näiteks juhtimisalased ja töötleva tööstuse arengut toetavad koolitused jne. Venekeelsed koolitused hõlmavad ka erialast eesti keele õpet. 
 
Ministeerium lähtus riikliku täienduskoolituse tellimuse koostamisel riigi strateegilistest eesmärkidest, arengukavadest, OSKA tööjõuvajaduse uuringutest ja koolitusstatistikast. Riikliku tellimusega luuakse täiskasvanutele kättesaadavaid ja paindlikke õppimisvõimalusi, et liikuda haridusvaldkonna arengukavas 2035. aastaks seatud eesmärgi poole – elukestvas õppes osaleb 52,3% elanikkonnast.
 
Täienduskoolituse riikliku tellimuse kogumaksumus 2024. aastal on 8,62 miljonit eurot, millest 5,47 miljonit eurot tuleb Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (lühendatult VÕTI). Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks" (lühendatult rohemeede) tuleb 1,59 miljonit eurot ning Õiglase Ülemineku Fondi meetmest "Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses" (lühendatult ÕÜF) 1,56 miljonit eurot.