« Tagasi

AS Emajõe Veevärk teostab avariikaevetööd veetorustiku remondiks, veekatkestus jõest põhja pool orienteeruvalt 9.00-13.00.